Project in gebiedsplan 2019

Leer- en werkplekken creëren

Geplaatst op 23 november 2018, 11:27 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - Indische buurt

VOORLOPIG BESLUIT: Dit project wordt opgenomen in het concept Gebiedsplan 2019 - Indische buurt

In nauwe samenwerking met de afdeling Werk, Participatie en Inkomen worden door buurtorganisaties leer- en werkplekken opgezet met het doel mensen uit de bijstand te helpen. In de Indische Buurt zijn er diverse locaties waar bewoners een opleiding tot mbo 2-niveau kunnen volgen of stage kunnen lopen. Ook worden er eenvoudige trainingen aangeboden als voorbereiding op een baan of als opstapje naar een eigen onderneming. 

De locaties die deze leer- werkplekken aanbieden, hebben daar vaak begeleiding bij nodig. Daarvoor wordt al onder meer samengewerkt met de Luca Praktijkschool, Buurtcentrum de Meevaart, broedplaats ’t Blauwe Huis en verzorgingstehuis Flevohuis met het bijbehordende wijkservicepunt Flevopoort (dat een buurtrestaurant, een buurtwinkel, een gezondheidscentrum en een activiteitenruimte omvat). 

Toelichting

Voor het gebiedsplan 2019 zijn verschillende projecten ingediend die te maken hebben met het aanbieden van leer- en werkplekken in de buurt. Wij hebben deze gebundeld in één overkoepelende actie en gaan begin 2019 met de verschillende indieners in gesprek om samen tot een plan voor 2019 te komen. Hiervoor zoeken we ook samenwerking met de Initiatiefgroep Samen Vooruit, die dit thema als een van zijn speerpunten heeft genoemd.

In 2020 wordt nog een trajacert afgemaakt. Dat is nog in ontwikkeling, gepland voorjaar 2020. 

 

 

Gewenst resultaat - Stageplekken: leren en werken op de verschillende locaties.
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Minder armoede en werkloosheid in de Indische Buurt (?)
Financiële dekking:
  • Gebiedsbudget: 25.000,00
Deel dit:
2 project-updates

Andre Van Vught

27-jun-2019 16:14
Project achter op planning

In co-creatie wordt gewerkt aan enkele voorstellen voor opleidingen en trainingen op diverse plaatsen in de buurt.
 Inmiddels zijn de meeste cursussen en trainingen uitgevoerd. Empowerment, MBO-opleiding, etc..


0

Open de update in eigen pagina

Andre Van Vught

13-feb-2020 09:36
Project afgerond

De opleiding in de Meevaart heeft ook in 2019 weer een aantal gecertificeerden/gediplomeerden afgeleverd. Alle cursisten zijn geslaagd of door naar het volgende jaar.
0

Open de update in eigen pagina
1 reactie

Felice Gaughan

Ja
ma 26 november 2018 16:15
Wil je reageren? Meld je dan aan.