Persoon

Andre Van Vught

Projecten uitgevoerd door Andre

Aanval op armoede in de Indische Buurt

Initiatiefgroep Samen Vooruit heeft een lokale aanpak ontwikkeld om bewoners op een duurzame manier ...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

Koppeling werk en werkzoekende

Veel bewoners van de Indische Buurt zijn op zoek naar werk en veel bedrijven zijn op zoek naar werkn...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

2 updates

Leer- en werkplekken creëren

In nauwe samenwerking met de afdeling Werk, Participatie en Inkomen worden door buurtorganisaties le...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

2 updates

Samenwerking rondom thema armoede versterken

Rondom het thema Armoede gebeurt veel en hier zijn ook heel veel verschillende partijen bij betrokke...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 updates

Financieel Café voor Jongeren

Laagdrempelige inloop en spreekuur voor jongeren die vragen hebben omtrent inkomen, schulden en derg...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 updates

Moneyschool en budgetvoorlichting

Vervolg van Mon€y School in de Indische Buurt. Hier leren kinderen hoe om te gaan met geld. Onder and...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 updates

Leer- en werkplekken

Om mensen op te leiden is enige begeleiding nodig, zowel in de opleiding als op de werk- of stagepla...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 updates

Netwerk rondom armoede versterken

In 2016 is de opleiding ervaringsdeskundigheid (in armoede) gestart. Een driejarige opleiding in sam...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 updates

Beter gebruik armoede-voorzieningen door jeugdigen uit minima-huishoudens

In Amsterdam zijn er veel voorzieningen waar minimahuishoudens gebruik van kunnen maken om te onders...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 updates

Vervolg Real time Aanpak

Uit de Realtime aanpak armoede bleek in 2016 dat er een groot aanbod is voor jongeren binnen de armo...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Ruimte in regels

Er is behoefte aan ruimte in de regels om zo mensen echt een kans te geven zich te ontwikkelen. Het

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Productiehuis voor ambachten

(Zie ook activiteit Buurtgerichte aanpak Statushouders). Aan de Zeeburgerdijk wordt in een pand van ...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 reacties

3 updates

Ervaringsdeskundigheid

Naar Belgisch voorbeeld krijgen buurtbewoners met ervaring in het omgaan met armoede een opleiding v

Opgenomen in gebiedsplan 2017

3 updates

Budgetmarkt

Informatiemarkt voor mensen met een krappe beurs. Op de budgetmarkt krijgen zij tips over voorzienin...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 reactie

2 updates

Brandveilig Wonen

Jongeren worden na training ingezet om voorlichting te geven en fysieke maatregelen te nemen op het

Opgenomen in gebiedsplan 2017

3 updates