Persoon

Martine Koehein

Professional
Mijn werk en hobbies
Gebiedscoördinator Indische Buurt
Stadsdeel Oost
Organisaties waaraan Martine verbonden is

Gemeente Amsterdam, stadsdeel Oost

Projecten uitgevoerd door Martine

Doorontwikkelen en digitaliseren van de Makkie

Makkies kun je verdienen als je voor een buurtbewoner of een (buurt)organisatie in de Indische Buurt...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Groene handelingsperspectieven in de Indische Buurt

'Groene handelingsperspectieven in de Indische Buurt' is een onderzoek van het lectoraat Psychologie...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 reactie

2 updates

Vernieuwing Sumatraplantsoen

Het Sumatraplantsoen moet een plek worden van en voor iedereen. Het is de bedoeling dat bewoners en ...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Aanpak buurthuis en speeltuin Batavia

Het beheer van buurthuis Batavia is in 2020 tijdelijk in handen van stichting Dock. Vanaf 2021 moet ...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Indische Buurt aardgasvrij

Heel Nederland en dus ook de Indische Buurt staat voor de opgave om het gebruik van aardgas terug te...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

2 updates

Herinrichting Sumatraplantsoen

Het Sumatraplantsoen in de Indische Buurt wordt de komende jaren heringericht. De berstuursleden van...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

2 updates

Buurtbesteden

Buurtbesteden is een methode om de zeggenschap en eigenaarschap van bewoners over voor hun belangrij...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

3 updates

Interim beheer bij stedelijke vernieuwingsprojecten

Tijdens de stedelijke vernieuwingsprojecten is het belangrijk aandacht te besteden aan behoud van de...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 reacties

2 updates

Kwaliteit verhogen Opvoedgemeenschap

Versterken van de pedagogische Civil Society in de Indische Buurt. Door middel van deskundigheidsbev...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Methodiek Vreedzame Wijk Indische Buurt

Democratisch burgerschap als hoeksteen in een sterk opvoedklimaat in de buurt. Een herkenbare (eendu...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Jongerenwerkplaats

Een werkplaats opzetten waar risicojongeren meubels (leren) maken van sloophout.

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 reacties

2 updates

Inzet wijkbeheerder

Inzet op basisbeheer in en om het bezit van de corporaties in de Indische Buurt (De Alliantie, Eigen

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Budgetmonitoring

Verder ontwikkelen van het project budgetmonitoring waarbij niet alleen de financiële kant in beeld

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Actief Burgerschap in alle prioriteiten

Actief Burgerschap is onderdeel van alle prioriteiten. Elke prioriteit in de IB geeft binnen het geb

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Projecten waarvoor Martine contactpersoon is

Extra aandacht voor kwetsbare tieners

Samen met Dynamo, Streetcornerwork en SK Coaching organiseren wij activiteiten voor tieners op de pl...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

2 updates

Verstevigen en uitbreiden Vreedzame Wijk Indische Buurt

Het is belangrijk dat kinderen kunnen opgroeien in een veilige en gezonde omgeving. Zo kunnen ze zic...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

De jongerentafel inzetten voor samenwerking in de buurt

In de Indische Buurt zijn veel verschillende partijen actief die elk vanuit hun eigen invalshoek jon...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 reactie

1 update

Pilot ‘Signaleren in de Indische Buurt’

De pilot ‘Signaleren in de Indische Buurt’ is erop gericht de samenwerking tussen het woon- en zorgd...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Aanval op armoede in de Indische Buurt

Initiatiefgroep Samen Vooruit heeft een lokale aanpak ontwikkeld om bewoners op een duurzame manier ...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Community Solutions

Wat zal er gebeuren als grote bedrijven, bewonersorganisaties en ervaringsdeskundigen samen werken a...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

7 reacties

2 updates

Koppeling werk en werkzoekende

Veel bewoners van de Indische Buurt zijn op zoek naar werk en veel bedrijven zijn op zoek naar werkn...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

2 updates

Entree Flevopark bij Javaplantsoen verbeteren

De entree van het Flevopark die aan het Javaplantsoen ligt, bestaat uit een trap en een hellingbaan ...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 reacties

2 updates

Samen Vooruit

Samen Vooruit is een samenwerkingsverband van bewoners, ondernemers en organisaties in de Indische B...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

3 reacties

2 updates

Indische Buurt Leeftijdsvriendelijk

De Makassarpleinbuurt is één van de drie pilotbuurten in Amsterdam van het stedelijke programma Leefti...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

7 reacties

2 updates

Projecten waaraan Martine bijdraagt

Onderzoek naar angst bij basisschoolkinderen

Bij twee basisscholen in de Indische Buurt kwam uit een onderzoek op die scholen naar voren dat de k...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Faciliteren pilots en duurzaamheidsinitiatieven in de Indische Buurt

Samen met de woningcorporaties, initiatiefgroep Samen Vooruit en andere buurtpartijen werken we aan ...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Integrale jeugdaanpak

In de Indische Buurt zijn verschillende partijen actief die elk vanuit hun eigen invalshoek jongeren...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

4 reacties

2 updates

Inloop en jongerenwijkcoach

In de Makassarpleinbuurt organiseert stichting Streetsmart een goed lopende inloop. Daarnaast wordt ...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 reacties

2 updates

Vakantiekampen

In de Indische Buurt worden in de schoolvakanties door verschillende buurtbewoners vakantiekampen ge...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 updates

Leer- en werkplekken creëren

In nauwe samenwerking met de afdeling Werk, Participatie en Inkomen worden door buurtorganisaties le...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

2 updates

Flevopark en Nieuwe Diep aantrekkelijker en beter toegankelijk maken

In 2017 wordt het ambitiedocument voor het Flevopark vastgesteld. Budget voor het opstarten en uitvo...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

5 reacties

2 updates

Samenwerking rondom thema armoede versterken

Rondom het thema Armoede gebeurt veel en hier zijn ook heel veel verschillende partijen bij betrokke...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 updates

Jongerenbod

Het Jongerenbod is een experiment binnen Ruimte voor Initiatief waarbij de buurt samen met professio...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 reactie

2 updates