Projectvoorstel voor gebiedsplan 2019   

De Buurt B.V

J
V
Geplaatst op 31 oktober 18, 13:13 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - Indische buurt

Dit project is voorgesteld voor Gebiedsplan 2019 - Indische buurt, maar is niet opgenomen

ARGUMENTATIE: In het gebiedsplan zijn verschillende initiatieven ingediend voor leerwerkplekken in de buurt. Voor deze verschillende initiatief aanvragen nemen wij één algemene activiteit met een budget op. Wij willen de verschillende initiatiefnemers stimuleren om samen te werken op het gebied van het creëren van leerwerkplekken en zullen hierin een keuze moeten maken. Daarnaast zijn wij van plan de initiatieven te koppelen aan het programma van de Initiatiefgroep 'Samen Vooruit' die leerwerkplekken ook op de agenda heeft staan.

LEES VERDER: Leer- en werkplekken creëren

Sociaal ondernemen is meer dan alleen kansen bieden. Het is een toekomst bieden voor een gebied en de toekomstperspectief van de deelnemers aan te passen door ze meer te laten participeren aan de maatschappij. Met De Buurt B.V willen we terug gaan naar de tijd van de gilden. We willen moderne gilden opzetten waarbij een ieder terecht kan ongeacht achtergrond of economische positie. 


De bedoeling van De Buurt B.V is dat het zich langzaam ontplooit in het gebied. We maken in overleg met een locatie in een gebied afspraken over workshops en cursussen die we willen bieden op de locatie. Met behulp van een Buurt munt kunnen personen die zich het niet kunnen veroorloven meedoen met de workshops en cursussen om uiteindelijk de kennis op te doen om werkzaam te zijn voor de Buurt B.V. Vanuit dit startpunt kan de persoon zich verder ontwikkelen en groeien met de buurt.

Toelichting

De fysieke locatie in de buurt krijgt de naam (naam van de buurt - Knowledge District) in de Indische Buurt is de naamgeving JAVA KNOWLEDGE DISTRICT.  Voor dit project hebben we onderwijsinstellingen nodig, een locatie in de buurt, bewoners en ondernemers uit de buurt, bedrijven en de dienst Economie van de Rijksoverheid.

De mensen die de cursussen en workshops wel kunnen betalen bevorderen de groei van de wijk en een deel van het bedrag dat deze personen betalen willen we in een fonds stoppen. Dit fonds " JAVA KNOWLEDGE DISTRICT FONDS" is er om de kennis in de wijk te bevorderen en kansen mogelijk te maken voor mensen met een benaderde economische positie. Door middel van de koppeling met onderwijsinstellingen en de overheid willen we aan deze personen een nieuwe toekomstperpectief bieden en de aantrekkingskracht naar de buurt vergroten.

Voor de pilot is een bedrag van 10.000 euro nodig.

Gewenst resultaat Fonds neerzetten voor en door de Indische Buurt
Kennisdeling tussen professionals en startende ondernemers
Grote bedrijven een platform te bieden om kennis te delen met de wijk
Verbindingen te realiseren tussen verschillende organisatie met als doel de wijk te versterken
Buurtbewoners, statushouders en/of mensen in een benaderde economische positie een toekomstperspectief bieden
Aantrekkingskracht naar de buurt vergroten om de economische positie van de wijk te versterken
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Een divers aanbod van winkels en horeca, dat voorziet in de behoefte van alle buurtbewoners (?)
Financiële dekking:
  • Gebiedsbudget: 10.000,00

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden