Project in gebiedsplan 2019   

Fysieke opgave woningcorporatie de Alliantie

A
Geplaatst op 31 oktober 18, 09:48 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - Indische buurt

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2019 - Indische buurt

De fysieke opgave van de woningcorporatie de Alliantie bevat zowel sloop/nieuwbouw- als renovatieprojecten. Over het programma zijn met het stadsdeel en de andere corporaties in de Indische Buurt afspraken gemaakt.

Toelichting

Er worden 130 sociale huurwoningen opgeleverd in het eerste kwartaal van 2020 in AQ 10, complex de Zeebloem. In 2020 gaan we verder met een van onze laatste grote vernieuwingsprojecten, sloop/nieuwbouw van AQ 16.

Gewenst resultaat Een toekomstbestendige woningvoorraad, meer variatie in het woningaanbod voor verschillende doelgroepen, (grote) sociale huurwoningen, middensegmenthuurwoningen en koopwoningen, levensloopbestendige woningen, verbetering in duurzaamheid.
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling De Indische Buurt ontwikkelt zich tot een gemengde buurt met kwalitatief goede huur- en koopwoningen die aansluiten bij de behoeften van bewoners (?)

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

2 project-updates

Martine Koehein

19-sep-2019 00:19
Project volgens planning


0

Open de update in eigen pagina

Martine Koehein

4-feb-2020 17:40
Project volgens planning

Projecten lopen volgens planning. Nieuwbouw aan de Molukkenstraat is inmiddels opgeleverd.
0

Open de update in eigen pagina
2 reacties

Rens van der Linden

Dit is toch jullie normale werk? Wat doet dit voorstel hier?
Groet van een tevreden Alliantie huurder/buur
9-nov-2018 21:49

jakoba drenth

Ja: zijn Eigen Haard en Alliantie niet een grote groep die huurwoningen aanbieden?
Precies dezelfde argumenten, zeer goede overigens dus mijn stem hebben ze.
16-nov-2018 22:49
Wil je reageren? Meld je dan aan.