Projectvoorstel voor gebiedsplan 2018   

BB experimenten Indische Buurt

A
Geplaatst op 25 september 17, 12:21 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2018 - Indische buurt

Dit project is voorgesteld voor Gebiedsplan 2018 - Indische buurt, maar is niet opgenomen

ARGUMENTATIE: In 2017 is door u een begin gemaakt om een werkgroep op te zetten. De verwachting is dat die groep in 2018 uitgebreid wordt. In gezamenlijkheid worden initiatieven en pilots uitgewerkt en uitgevoerd die bijdragen aan vergroening van de buurt en het bevorderen van de biodiversiteit. Een uitgangspunt daarbij is dat de openbare ruimte aantrekkelijk, toegankelijk en veilig blijft voor alle gebruikers.

LEES VERDER: Faciliteren van groeninitiatieven uit de buurt

Pleidooi voor een een nieuw soort Burger Bescherming. Een groep van Beleidsmakers en Bewoners gaat uitzoeken wat er meer gedaan kan worden aan Bevordering Biodiversiteit en gaat een aantal experimenten starten voor Bevordering Biodiversiteit In de Buurt. Dit is gezien de urgentie van klimaat verandering aan de ene kant en gebrek aan ambitie en creativiteit aan de andere kant hard nodig.
Denk aan open stoeptegels waar het groen nu al spontaan groeit, groene lantaarnpalen en regenpijpen, opvang van regenwater aan de straat kant, biodiversiteits- bevordering in binnentuinen, groene gevels op openbare gebouwen en gebouwen van woningbouwcoöperaties, vergroening van boomspiegels, etc.

Gewenst resultaat Indische Buurt loopt voorop met vergroening stadsdeel en ontwikkelt proactive creatieve aanpak.
Bijdrage aan de prioriteiten:

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

3 reacties

Rens van der Linden

Ja
13-okt-2017 23:26

Rens van der Linden

Kunt U zich hier in vinden?
13-okt-2017 23:27

Jan Maarten Dros

Ja mits...: Staat dit initiatief twee keer in de lijst?
15-okt-2017 09:58
Wil je reageren? Meld je dan aan.