Project in gebiedsplan 2018   

Faciliteren van groeninitiatieven uit de buurt

A
Geplaatst op 10 september 17, 12:42 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2018 - Indische buurt

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2018 - Indische buurt

Vanuit de buurt komen veel verzoeken voor het faciliteren van grotere en kleinere groeninitiatieven in de openbare ruimte met als doel de buurt te vergroenen en de biodiversiteit te bevorderen. Via dit project kunnen we inspelen op deze behoefte in de buurt, en kunnen we medebeheer van het groen in de buurt door bewoners stimuleren. In 2018 wordt een vervolg gegeven aan het opzetten van een werkgroep van ambtenaren en bewoners die in gezamenlijkheid groene en duurzame pilots opzetten en uitvoeren.

Gewenst resultaat Verdere vergroening van de Indische buurt, vergroten van de biodiversiteit, stimuleren medebeheer van groen door bewoners
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Zorgen voor een aantrekkelijke, groene en veilige openbare ruimte. Stimuleren van betrokkenheid van bewoners en ondernemers bij het onderhoud van het groen in hun buurt (?)
Financiële dekking:
  • Stadsdeel: 15.000,00 - Bewonersinitiatieven, budget Motie Dantzig

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

2 project-updates

Martine Koehein

8-sep-2018 22:36
Project volgens planning

Diverse initiatieven zijn gerealiseerd. Zo zijn er geveltuinen aangelegd in de Ambonpleinbuurt en in de timorpleinbuurt. En weer nieuwe energie gestoken in verschilde postzegelparken.
0

Open de update in eigen pagina

Daniëlle van Kesteren

26-feb-2019 16:16
Project afgerond

Er zijn in 2018 diverse vergroenende projecten en initiatieven gerealiseerd. Er is een start gemaakt met de planvorming voor het vergroenen van het schoolplein van De Waaier op het Obiplein (uitvoering in 2019) en de uitvoering van 2 schoolpleinen: Al Jawhara (Ambonplein) en Indische Buurtschool (Ba Lees meer
0

Open de update in eigen pagina
6 reacties

Gerda Spruit

Nee
21-sep-2017 14:19

Rens van der Linden

Ja: Met weinig inspanning en veel creativiteit kan onze buurt snel nog groener worden,
Bijvoorbeeld als groen beheer de knop omzet naar groen bevordering. Bijvoorbeeld door alle boomspiegels in de buurt bloem en plantvriendelijk te maken, de bewoners zullen dat zien en wel verder ontwikkelen en respe Lees meer
13-okt-2017 23:10

Rens van der Linden

zie boven
13-okt-2017 23:22

Jan Maarten Dros

Ja: Met weinig middelen kan veel bereikt worden. Groeninitiatieven dragen bij aan alle doelstellingen (wellicht niet veel aan veiligheid en armoede, maar scoort zeker goed op alle andere categorieën) als ze goed worden opgezet en bewonersparticipatie vanaf het begin geborgd is (les van Oostindisch Groen Lees meer
15-okt-2017 10:14

Enquêteur gebiedsplan 2018

Ja: Ik ben vanaf 2010 bezig met het stimuleren van de groenvoorzieningen zoals geveltuinen en kruidentuinen. En zou hier graag een educatieve waarde aan willen geven, door middel van naambordje met eigenschappen van de kruiden. Dit is nu lastig wegens diefstal en vernieling. Ik zou graag hulp krijgen va Lees meer
19-okt-2017 20:33
Wil je reageren? Meld je dan aan.