101 projecten
sorteer op:  
Naam van het project Projectleider(s)
Netwerk Jeugd
Ondersteuners Mantelzorg
Netwerk Wandelende BuurtBalie's
Netwerk Ondernemers
Netwerk Wijkkunde
Scholentour Indische Buurt
Preventie(campagne) woninginbraak
Bewoners betrekken bij hun directe woon- en leefomgeving
Stimuleren meldingsbereidheid
Veiligheidsschouwen
Zo blijven wij gezond in Oost
Indische Buurt Leeftijdsvriendelijk
Passend wonen als je ouder wordt
Sociale toegankelijkheid in de Indische Buurt
Art At Work II
Jump-in en beweegaanbod jonge kinderen.
Opleidingen sport voor bewoners
Extra sportstimulering Indische Buurt en pleinenaanpak
Sportparticipatie volwassenen en senioren
Financiële educatie, voor jongeren uit armoede gezinnen
Assistent tiener/ jongerenwerk
Samenwerking meidenwerk versterken
Routekaart bijeenkomsten meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
Beter gebruik armoede-voorzieningen door jeugdigen uit minima-huishoudens
Jongerenbod
Verbeteren van de openbare ruimte in de Indische Buurt
Faciliteren van groeninitiatieven uit de buurt
Flevopark en Nieuwe Diep aantrekkelijker en beter toegankelijk maken
Aanpakken overlast van plaagdieren
Interim beheer bij stedelijke vernieuwingsprojecten
Buurtgids verwelkomt alle nieuwe bewoners!
Seniorencollege voor kwetsbare migrantenouderen
Wijkzorg Alliantie Oost
Jongerenbod (Ruimte voor Initiatief)
Sander Otte
Jongeren Platform Oost
Sander Otte
Een ruimte voor jongeren
Sander Otte
Jongerenwerkplaats
Martine Koehein
Jongerenwijkcoach
Sander Otte
Versterken meidenwerk
Sander Otte
Sportparticipatie Meiden
William Schmidt
Activering Jongeren via inzet op sport en spel.
William Schmidt
Wijkpartnerovereenkomsten
Zo blijven wij gezond in Oost
Didi Spieksma
Beweegaanbod voor jonge kinderen (6-)
William Schmidt
Jump-in
William Schmidt
Methodiek Vreedzame Wijk Indische Buurt
Martine Koehein
Kwaliteit verhogen Opvoedgemeenschap
Martine Koehein
Uitval van jongeren voorkomen
Janneke Uitterhoeve
Kamers met Kansen
Makkie
Jet van Rijswijk