Samen met de buurt 

Het logo van de Indische BuurtBalie is op een bijzondere en persoonlijke manier tot stand gekomen. Een grote groep bewoners en maatschappelijk initiatiefnemers zijn door onze ontwerper Jonmar direct betrokken bij het ontwerpproces. Deze groep heeft via een vragenlijst aangegeven wat zij belangrijk vonden voor de visuele identiteit van de Indische BuurtBalie.

Uit dit onderzoek kwam naar voren dat bewoners en initiatiefnemers zeer gedreven zijn. Ze zijn trots op wat er in de afgelopen jaren is bereikt vanuit initiatieven uit de buurt. Tijdens het proces is naar voren gekomen dat bewoners behoefte hadden aan oriëntatie en houvast. Initiatiefnemers gaven aan dat zij vooral bestaande netwerken wilden uitbreiden en verbindingen willen aangaan.

Hieruit is het idee ontstaan dat ieder initiatief zijn eigen identiteit heeft en wil behouden, maar dat ze tegelijkertijd verbonden willen worden aan een groter geheel. Ons logo maakt dit mogelijk!

De BuurtBalie nodigt je uit om ook voor jouw organisatie gebruik te maken van dit logo. Meer weten over het ontstaan van het logo? Onze ontwerper Jonmar vertelt er in het deze video meer over.