Spelregels & disclaimer 

De BuurtBalie wordt mogelijk gemaakt door alle organisaties, initiatieven en bewoners die hun organisaties aanmelden en hun activiteiten in onze agenda plaatsen. Iedere organisatie, initiatief of persoon die informatie op de website zet is daar zelf verantwoordelijk voor. Onze rol is er eentje van bemiddelaar, maar alleen als dat nodig is. De ervaring leert dat aanbod en vraag elkaar uitstekend weten te vinden op de BuurtBalie.

Onze redactie bestaat uit een groep enthousiaste buurtbewoners. Wij bekijken alle aangeleverde kopij die op de website wordt geplaatst en behouden ons daarbij het recht voor om teksten aan te passen of evenementen en/of nieuwsitems niet te plaatsen als deze niet overeenkomen met de missie en doelstellingen van de BuurtBalie.

Wil je een evenement, initiatief of organisatie aanmelden, kopij aanleveren voor de agenda? Wil je een bericht plaatsen op de nieuwspagina of ben je op zoek naar iets en wil je dat plaatsten bij ‘gezocht’? Maak dan hier je profiel aan. Of download hier de handleiding.

 

Veelgestelde vragen

Wellicht komt je vraag vaker voor en staat het antwoord tussen de veelgestelde vragen. Ga naar de InfoBalie en wellicht vind je daar een passend antwoord op je vraag. Vragen die niet in deze lijst voorkomen kun je stellen aan info@buurtbalie.nl. We helpen je graag!

 

Zelf een activiteit aanmelden of plaatsen? 

Lees dan de onderstaande tekst.

Spelregels

Het betreft een activiteit en/of dienst.
De activiteit vindt plaats in de Indische Buurt.
De activiteit is publiekelijk toegankelijk.
De activiteit en/of de tekst zijn niet beschadigend of beledigend voor anderen.
De foto’s en teksten die je aanlevert, zijn rechtenvrij.
Je blijft zelf inhoudelijk verantwoordelijk voor de informatie.
Het publiceren van niet-commerciële activiteiten is gratis.
Voor commerciële activiteiten stellen wij een donatie op prijs.

Disclaimer

Wij kunnen niet garanderen dat de informatie op Buurtbalie.nl correct is. Gebruik van de informatie op de site, alsmede alle software en tools, en verwijzingen naar andere websites, is op eigen risico.

Om een evenement te kunnen aanmelden, is registratie verplicht.
nl behoudt zich het recht voor aangeleverde teksten in te korten en/of aan te passen zonder daarover aan de adverteerder mededelingen te doen.
nl heeft het recht om naar eigen inzicht aangeleverde activiteiten te weigeren of te annuleren zonder daarover aan de adverteerder mededelingen te doen.
Materiaal dat door de adverteerder is aangeleverd blijft eigendom van de adverteerder, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
De adverteerder garandeert BuurtBalie.nl dat het aangeleverde item op geen enkele wijze inbreuk maakt op het recht van derden. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot): gebruik van teksten, logo’s, foto’s en inhoud van gelinkte websites.
Indien adverteerder namens c.q. uit hoofde van, een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal de adverteerder te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden.
Door het plaatsen van een item vrijwaart de adverteerder de Buurtbalie.nl van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van het item en de activiteiten die daaruit voortvloeien.
Op alle overeenkomsten tussen BuurtBalie.nl en de adverteerder van informatie is Nederlands recht van toepassing.
nl te allen tijde gerechtigd deze disclaimer te wijzigen zonder daarvan de adverteerder rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van Buurtbalie.nl is daarvoor afdoende.
nl is niet verantwoordelijk voor enige schade die de adverteerder of gebruiker kan ondervinden. BuurtBalie.nl geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten.
De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.buurtbalie.nl bezoekt.

Beheer

De website www.buurtbalie.nl staat onder beheer van de Meevaart Ontwikkeling Groep 

Spelregels & disclaimer 

De BuurtBalie wordt mogelijk gemaakt door alle organisaties, initiatieven en bewoners die hun organisaties aanmelden en hun activiteiten in onze agenda plaatsen. Iedere organisatie, initiatief of persoon die informatie op de website zet is daar zelf verantwoordelijk voor. Onze rol is er eentje van bemiddelaar, maar alleen als dat nodig is. De ervaring leert dat aanbod en vraag elkaar uitstekend weten te vinden op de BuurtBalie.

Onze redactie bestaat uit een groep enthousiaste buurtbewoners. Wij bekijken alle aangeleverde kopij die op de website wordt geplaatst en behouden ons daarbij het recht voor om teksten aan te passen of evenementen en/of nieuwsitems niet te plaatsen als deze niet overeenkomen met de missie en doelstellingen van de BuurtBalie.

Wil je een evenement, initiatief of organisatie aanmelden, kopij aanleveren voor de agenda? Wil je een bericht plaatsen op de nieuwspagina of ben je op zoek naar iets en wil je dat plaatsten bij ‘gezocht’? Maak dan hier je profiel aan. Of download hier de handleiding.

 

Veelgestelde vragen

Wellicht komt je vraag vaker voor en staat het antwoord tussen de veelgestelde vragen. Ga naar de veelgestelde vragen pagina en wellicht vind je daar een passend antwoord op je vraag. Vragen die niet in deze lijst voorkomen kun je stellen aan info@buurtbalie.nl. We helpen je graag!

Zelf een activiteit aanmelden of plaatsen? 

Lees dan de onderstaande tekst.

Spelregels

Het betreft een activiteit en/of dienst.
De activiteit vindt plaats in de Indische Buurt.
De activiteit is publiekelijk toegankelijk.
De activiteit en/of de tekst zijn niet beschadigend of beledigend voor anderen.
De foto’s en teksten die je aanlevert, zijn rechtenvrij.
Je blijft zelf inhoudelijk verantwoordelijk voor de informatie.
Het publiceren van niet-commerciële activiteiten is gratis.
Voor commerciële activiteiten stellen wij een donatie op prijs.
Disclaimer

Wij kunnen niet garanderen dat de informatie op Buurtbalie.nl correct is. Gebruik van de informatie op de site, alsmede alle software en tools, en verwijzingen naar andere websites, is op eigen risico.

Om een evenement te kunnen aanmelden, is registratie verplicht.
nl behoudt zich het recht voor aangeleverde teksten in te korten en/of aan te passen zonder daarover aan de adverteerder mededelingen te doen.
nl heeft het recht om naar eigen inzicht aangeleverde activiteiten te weigeren of te annuleren zonder daarover aan de adverteerder mededelingen te doen.
Materiaal dat door de adverteerder is aangeleverd blijft eigendom van de adverteerder, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
De adverteerder garandeert BuurtBalie.nl dat het aangeleverde item op geen enkele wijze inbreuk maakt op het recht van derden. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot): gebruik van teksten, logo’s, foto’s en inhoud van gelinkte websites.
Indien adverteerder namens c.q. uit hoofde van, een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal de adverteerder te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden.
Door het plaatsen van een item vrijwaart de adverteerder de Buurtbalie.nl van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van het item en de activiteiten die daaruit voortvloeien.
Op alle overeenkomsten tussen BuurtBalie.nl en de adverteerder van informatie is Nederlands recht van toepassing.
nl te allen tijde gerechtigd deze disclaimer te wijzigen zonder daarvan de adverteerder rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van Buurtbalie.nl is daarvoor afdoende.
nl is niet verantwoordelijk voor enige schade die de adverteerder of gebruiker kan ondervinden. BuurtBalie.nl geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten.
De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.buurtbalie.nl bezoekt.

Beheer

De website www.buurtbalie.nl staat onder beheer van de Meevaart Ontwikkeling Groep 

Gegevens van bezoekers

De BuurtBalie zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens die mensen invoeren als zij zich aanmelden.

De BuurtBalie kan de gegevens die door de bezoeker verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

- Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

- Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van informatie waarvan de BuurtBalie denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij de BuurtBalie via info@indischebuurtbalie.nl

De BuurtBalie zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens die mensen invoeren als zij zich aanmelden.

De BuurtBalie kan de gegevens die door de bezoeker verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

- Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

- Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van informatie waarvan de BuurtBalie denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.