2 0 1 7

Welkom bij het gebiedsplan 2017
voor Indische buurt

De Gemeente Amsterdam maakt elk jaar een gebiedsplan voor Indische buurt. In dit plan staan projecten die specifiek voor dit gebied worden uitgevoerd. Op deze pagina kan je de voortgang van deze projecten volgen. Alles over hoe het werkt
2 0 1 8

Denk mee over de voorstellen voor 2018

Ook voor 2018 wordt een gebiedsplan opgesteld. Denk mee over welke projecten daar in moeten staan.
naar 2018