4 project-updates

Manon Schoneveld

28-jan-2019 16:23
Project volgens planning

Het doel van de pilot is dat we ouderen faciliteren in het zo lang mogelijk zelfstandig wonen, waarbij wij gezamenlijk bewoners gaan uitnodigen voor een informatiebijeenkomst. Doelstelling: bijeenkomst te realiseren in het voorjaar van 2019. Het project doorloopt verschillende processtappen: 1. Ber Lees meer
0

Open de update in eigen pagina

Manon Schoneveld

5-jul-2019 10:58
Project volgens planning

Op 18 mei jl. heeft de informatiemarkt 'Langer zelfstandig wonen' plaatsgevonden bij Archipel. Het was een succes en we schatten in dat ongeveer 200 bewoners de markt bezocht hebben. Veel bewoners hebben hun persoonlijke vraag kunnen stellen. De corporaties, !Woon en het sociaal loket kregen veel Lees meer

0

Open de update in eigen pagina

Manon Schoneveld

19-sep-2019 08:28
Project volgens planning

Het programmaplan Ouderenhuisvesting 2019-2022 heef als doel dat ouderen prettig en langer zelfstandig kunnen wonen in de stad in een geschikte woning met daarbij een goed aansluitend aanbod van zorg en welzijnsactiviteiten. Uit het programmaplan worden een aantal knelpunten omschreven, waaronder he Lees meer
0

Open de update in eigen pagina

Manon Schoneveld

17-jan-2020 09:52
Project volgens planning

De communicatie rondom ouderenhuisvesting is verbeterd. Er is een woonwijzer (in ontwikkeling) specifiek voor de Indische Buurt. In deze woonwijzer worden alle belangrijke contactgegevens van zowel woningcorporaties als zorginstellingen benoemd. Verder staat er een informatiemarkt op de planning in Lees meer
0

Open de update in eigen pagina