3 project-updates

Daniëlle van Kesteren

Project volgens planning

Stedelijke campagne in de maak voor 2018. Buurtgerichte actie gepland voor najaar 2017, in samenwerking met de buurt. Bewoners/organisaties uitnodigen tijdens de actie zelf ook iets te ondernemen om zo het effect van de actie te vergroten.
20-jul-2017 12:00

Daniëlle van Kesteren


In het najaar van 2017 is een film ontwikkeld over de rattenoverlast in de Indische Buurt: Stop de Rat in de Indische Buurt. Vrijwilligers gaan in 2018 met deze film de buurt in en organiseren na vertoning discussie momenten. Doel is het vergroten van het bewustzijn van de oorzaken van het rattenpro Lees meer
29-jan-2018 10:07

Daniëlle van Kesteren

Project volgens planning

29-jan-2018 10:12