156 updates bij projecten in Gebiedsplan 2019 - Indische buurt

Project-update bij Tegengaan woninginbraak

16 maart 2020, 11:19 uur , door Vanessa van Woensel
Muiderpoortstation voorlichting veilig wonen & fiets graveren afgelast Beste lezer, Op woensdag 18 maart 10.00 – 16.00 uur bij het Muiderpoortstation zou de politie samen met de gemeente en de brand

Project-update bij Entree Flevopark bij Javaplantsoen verbeteren

14 februari 2020, 11:40 uur , door Martine Koehein
Project volgens planning
Het verbeteren van de toegankelijkheid van het plein tussen de basisscholen Flevoparkschool en Nautilus loopt volgens planning. Het aanleggen van de hellingbaan en de aanpassen van de trap naar het Fl

Project-update bij Verbeteren entrees van het Flevopark

14 februari 2020, 11:34 uur , door Martine Koehein
Project achter op planning
Het aanpassen van de entree naar het Flevopark vanaf het Javaplantsoen loopt vertraging op.

Project-update bij Groeimeevaart en het Huis der Afvalligen

14 februari 2020, 11:33 uur , door Martine Koehein
Project volgens planning
Project loopt volgens planning.

Project-update bij Wijkbeheerder Ymere

14 februari 2020, 11:32 uur , door Martine Koehein
Project volgens planning
Inzet van de wijkbeheerder loopt goed en volgens afspraak.

Project-update bij Faciliteren van verbeteringen in de openbare ruimte

14 februari 2020, 11:28 uur , door Martine Koehein
Project volgens planning
In 2019 heeft de Indidsche Buurt weer meegedaan met het tulpenfestival. Op het Javaplein hebben bewoners kunnen genieten van prachtige bakken met tulpen. Daarnaast wordt het gazon bij de Valentijnkade

Project-update bij Community Solutions

14 februari 2020, 11:26 uur , door Martine Koehein
Project volgens planning
Er zijn in de afgelopen maanden vele gesprekken geweest met zowel de bewoners, bewonersinitiatieven, maatschappelijke organisaties, scholen, de woningbouwcorporaties, de HvA en gemeente Amsterdam. De

Project-update bij De lamme en de blinde

14 februari 2020, 11:08 uur , door Martine Koehein
Project volgens planning
Buurtschouders heeft naast de individuele hulp die geboden wordt aan buurtbewoners ook informatiebijeenkomsten georganiseerd. De bijeenkomsten hadden oa thema hoe houdt je grip op je geld? En een ande

Project-update bij Voortzetting pilot Makkies voor vrijwillige inzet

14 februari 2020, 11:05 uur , door Martine Koehein
Project volgens planning
Project Makkie heeft 2019 succesvol afgesloten. In 2020 zal de Makkie uitbreiden naar Oud Oost.

Project-update bij Uitbreiding Brasserie de Flevopoort naar buurtfunctie

14 februari 2020, 11:04 uur , door Martine Koehein
Project volgens planning
Project loopt volgens planning.

Project-update bij Wijkpartnerschap Tante Gerritje

14 februari 2020, 11:00 uur , door Martine Koehein
Project volgens planning
In de Batatjanzaal worden momenteel nog aanpassingen aangebracht (licht en geluidsinstallatie) zodat de zaal nog beter gebruikt kan worden. De activiteiten van Tante Gerritje zijn in 2019 goed verlope

Project-update bij Positief pedagogisch wijkklimaat: integrale training Samen Opvoeden

14 februari 2020, 10:55 uur , door Martine Koehein
Project afgerond
Het uitdelen van de certificaten was de feestelijke afsluiting van een geslaagd project.

Project-update bij Positief pedagogisch wijkklimaat: voortzetting methode De Vreedzame Wijk

14 februari 2020, 10:52 uur , door Martine Koehein
Project volgens planning
Project loopt volgens planning.

Project-update bij Samen Vooruit

14 februari 2020, 10:42 uur , door Martine Koehein
Project volgens planning
Onder de noemer Samen Vooruit zijn verschillende activiteiten gestart. Een greep uit de resultaten tot nu toe: • Er zijn interviews gedaan en geanalyseerd met bewoners in armoede. • Er

Project-update bij Voorlichting brandveiligheid op scholen

14 februari 2020, 10:40 uur , door Martine Koehein
Project volgens planning
Project loopt volgens planning.

Project-update bij Brandveiligheidsadvies aan huis

14 februari 2020, 10:40 uur , door Martine Koehein
Project volgens planning
Project loopt volgens planning.

Project-update bij Leer- en werkplekken creëren

13 februari 2020, 09:36 uur , door Andre Van Vught
Project afgerond
De opleiding in de Meevaart heeft ook in 2019 weer een aantal gecertificeerden/gediplomeerden afgeleverd. Alle cursisten zijn geslaagd of door naar het volgende jaar.

Project-update bij Koppeling werk en werkzoekende

13 februari 2020, 09:34 uur , door Andre Van Vught
Project afgerond
Er zijn verschillende trainingen uitgevoerd. Niet direct naar werk, maar wel doorstromend naar vervolgopleidingen.

Project-update bij Wijkpartnerschap Streetsmart

13 februari 2020, 08:45 uur , door Martine Koehein
Project volgens planning
Project loopt volgens planning. De inloop van Street Smart loopt goed. En het pand wordt ook steeds meer gebruikt door andere groepen in de buurt die hier bijvoorbeeld vergaderen of een spreekuur houd

Project-update bij Sport- en spelactiviteiten Ambonplein

13 februari 2020, 08:44 uur , door Martine Koehein
Project volgens planning
Project loopt volgens planning.

Project-update bij Gedeelde groentetuinen in de Indische Buurt

12 februari 2020, 13:31 uur , door Martine Koehein
Project achter op planning
In het spoortalud van de Celebesstraat, tussen Bankastraat en Delistraat, willen bewoners graag een moestuin beginnen. Samen met de initiatiefnemers zijn we de mogelijkheden aan het verkennen. We zijn

Project-update bij Groenstrook Valentijnkade

12 februari 2020, 13:27 uur , door Martine Koehein
Project achter op planning

Begin 2020 worden de puntjes op de i gezet van het plan voor een upgrade van de groenstrook langs de Valentijnkade (tussen Celebesstraat en Molukkenstraat). Bewoners wensen een aantrekkelijkere plek o...

Project-update bij Verbonden buurt

12 februari 2020, 13:23 uur , door Martine Koehein
Project volgens planning
De gemeente Amsterdam en buurtbewoners uit de de Indische buurt hebben zicht ingezet om met elkaar in verbinding te zijn. Deze inzet bestond uit 2 lopend vuurtje etentjes (van vervreemding naar ontmoe

Project-update bij Inzet wijkbeheerder Eigen Haard

11 februari 2020, 23:07 uur , door Martine Koehein
Project volgens planning
Project loopt volgens planning.

Project-update bij Wijkpartnerschap BOOT

11 februari 2020, 23:00 uur , door Martine Koehein
Project volgens planning
Project loopt volgens planning.

Project-update bij Integrale jeugdaanpak

11 februari 2020, 15:45 uur , door Karen Soeterik
Project volgens planning
De organisatie van de jongerentafel loopt goed en deze wordt ook goed bezocht door de verschillende partners uit de buurt. Partijen die oa aanhaken zijn: politie, Dynamo, OKT, Up Cycle, Streetcorner,

Project-update bij Inloop en jongerenwijkcoach

11 februari 2020, 15:41 uur , door Karen Soeterik
Project volgens planning
De inloop loopt volgens planning. Elke dinsdagavond kunnen jongeren hier terecht. Street Smart werkt goed samen met andere partners in de buurt en functioneert als belangrijke schakel naar de formele

Project-update bij Indische Buurt aardgasvrij

11 februari 2020, 13:26 uur , door Martine Koehein
Project volgens planning
De kwartiermaker is het laatste kwartaal van 2019 aan de slag gegaan om 3 duurzaamheidsprojecten in de Indische Buurt op te starten. Hiervoor zijn contacten gelegd met betrokken partijen en bewoners

Project-update bij Wijkkunde

5 februari 2020, 12:46 uur , door Lisa Franke
Project volgens planning
Afgelopen jaar heeft Wijkkunde weer veel wijkkundegesprekken gevoerd met initiatiefnemers uit de wijk met een plan om de buurt nog mooier te maken. In een Wijkkundegesprek brengen we kennis en kunde u

Project-update bij Herinrichting Sumatraplantsoen

5 februari 2020, 10:01 uur , door Martine Koehein
Project volgens planning

Afgelopen half jaar zijn de gesprekken met bewoners doorgegaan. Er zijn 4 werkgroepen gestart met professionals en buurtbewoners die meedenken over de toekomst van het plantsoen. Dat zijn de werkgroep...

Er zijn nog 126 meer messages.Toon me de rest