Vacature / hulpvraag

Werkbegeleider beheer

geplaatst op 9 november 17, 21:50 uur, door De Meevaart
organisatie: De Meevaart
contactpersoon: Nooshi Forozesh

De Meevaart is een uniek community centrum in de multiculturele Indische Buurt. Het is een huis van de wijk waar voornamelijk bewoners uit de Indische Buurt met hun diverse achtergronden, interesses, nationaliteiten, leeftijden en seksen hun plek vinden, elkaar ontmoeten, activiteiten uitvoeren en projecten ontwikkelen. Zonder de grote inzet van een team van circa 35 vrijwilligers is het niet mogelijk om de Meevaart 90 uur in de week open te laten zijn.

Per direct is de Meevaart op zoek naar een werkbegeleider beheer uit de Indische Buurt die samen met de coördinatoren beheer en techniek, vrijwilligers beheer en stagiaires zorg draagt voor een adequate en optimale uitvoering van het beheer in de Meevaart. Heb jij ervaring in het coachen van vrijwilligers? En ervaring in het faciliteren van gebruikers en bewonersinitiatieven? Woon jij in de Indische Buurt en voel jij je betrokken bij de IB community en heb jij ideeën over hoe de Meevaart nog meer bewoners kan betrekken bij het op rolletjes laten lopen van de Meevaart solliciteer dan naar deze functie.

TAKEN VAN DE WERKBEGELEIDER BEHEER

? Vrijwilligersbeleid/beheer 
? Coachen van coördinatoren en vrijwilligers beheer 
? Opstellen van werkroosters en regelen van voldoende bezetting 
? Registeren van verlof, ziektemelding en verzuim vrijwilligers en van genomen maatregelen en/of afspraken 
? Zorg dragen voor het laten opleiden en inwerken van de vrijwilligers 
? Voorbereiden, uitvoeren en rapporteren van werkoverleg en toezien op uitvoering gemaakte afspraken 
? Werving en selectie van vrijwilligers 
? Voeren van functioneringsgesprekken/POP gesprekken 
? Intermediair bij conflicten tussen vrijwilligers 

 
Operationele voortgang 

? Coördinatoren beheer coachen in het geven van aanwijzingen/instructies aan hun vrijwilligers en toezien op de voortgang en uitvoeringskwaliteit van de werkzaamheden 

? Coördinatoren beheer laten toezien op het juiste gebruik van de ruimtes/inventaris/apparatuur en de directe omgeving door hun vrijwilligers en het nemen van acties bij afwijkingen, storingen en dergelijke 

? Coördinatoren beheer zorgen ervoor dat hun vrijwilligers controleren of de gebruikers van ruimten de geoffreerde afspraken nakomen 

? Controle uitoefenen op baromzetten, het tweemaal per week uitvoeren van steekproeven op de voorraad en het aanleveren van rapportages aan de algemeen manager 

? Toezien op naleving van de voorschriften op het gebied van veiligheid 

? Onderhoudsgebreken van de gebouwen gesignaleerd door coördinatoren beheer doorspelen naar de beheertechnicus onderhoud 

? Bijsturen van problemen, opvangen en afhandelen van vragen/klachten van gasten/gebruikers inclusief het volgen / bijhouden van de incidentenregistratie 

 
Begeleiding stagiairs  

? Frequente begeleiding van cursisten opleiding mbo1 tot mbo2 facilitair medewerker conform de opleidingsvereisten
? Voeren van POP gesprekken met de cursisten
? Bijhouden van de cursistenadministratie
? Contact onderhouden met ROC OPLEIDING / KENNIS
? Hbo werk en denkniveau
? opleiding coach
? leermeestersdiploma
? relevante werkervaring in soortgelijke functie
? in bezit van Sociale Hygiëne diploma


COMPETENTIES

? deskundig op de kerntaken
? coachingsvaardigheden (een op een begeleiding)
? sociale vaardigheden
? empathisch vermogen
? flexibel in tijdsinzet
? voorbeeldgedrag tonen
? stressbestendig zijn

WIJ BIEDEN
Een dynamische en betekenisvolle werkplek in en voor de Indische Buurt. Een veelzijdige functie waar naast collegialiteit zelfstandigheid wordt gewaardeerd. We sluiten een overeenkomst van opdracht af omdat de Meevaart niemand in dienst heeft of neemt.

DE PROCEDURE
Voldoe je aan de gestelde eisen waaronder het wonen in de Indische Buurt mail dan vóór zondag 26 november 2017 je sollicitatiebrief naar mevrouw Nooshi Forozesh: demeevaart@gmail.com. Brieven na 26 november 2017 worden niet in behandeling genomen. Op maandag 11 december vinden gesprekken plaats met kandidaten door zowel de selectiecommissie als de adviescommissie. Eventueel vindt op donderdag 14 december een tweede ronde gesprekken plaats. Uiterlijk 19 december willen wij de procedure afronden.

 

 

ingangsdatum: Per direct