Deze vraag is ingevuld
Vacature/hulpvraag

GEZOCHT BESTUURSLEDEN STICHTING MEEVAART

Geplaatst op 12 februari 2020, 20:35 uur

GEZOCHT BESTUURSLEDEN STICHTING MEEVAART

We zijn op zoek naar een bestuurslid met financiële expertise (penningmeester). Per 1 april 2020 ontstaat er een vacature vanwege het vertrek van onze penningmeester. Ook willen we het bestuur versterken met een persoon die over juridische expertise beschikt. Wij streven naar een divers bestuur.

Het huidige bestuur van Stichting Meevaart bestaat uit vier leden:
- Mária van Veen, voorzitter
- Herbert Koobs, secretaris
- Rached Handich, penningmeester
- Douwe Veenstra, bestuurslid

Het bestuur komt 6 - 7 keer per jaar bijeen. De tijdsbesteding is ongeveer een dag per maand. In de septembervergadering besluiten we over het werkplan en begroting van de stichting Meevaart, de Indische BuurtBalie en over een aantal projecten die onder de stichting Meevaart vallen. In maart stellen we de jaarstukken vast en in juni bespreken we de inhoudelijke halfjaarrapportages voor de subsidiegevers. De financiële kwartaalrapportages worden periodiek in de bestuursvergadering besproken. Relevante ontwikkelingen in De Meevaart en de Indische Buurt komen elke bestuursvergadering aan de orde. We zijn op zoek naar twee bij de Indische Buurt betrokken personen die het bestuur willen versterken. Mocht je geen bestuurlijke ervaring hebben dan is deelname aan ons bestuur een goede mogelijkheid om die ervaring op te doen. Belangstellenden lopen een tijdje mee voordat zij als bestuurslid worden benoemd.
De Stichting Meevaart heeft als doel:
a. het ontwikkelen en bevorderen van optimale bewonersparticipatie in de Indische Buurt te Amsterdam;
b. opkomen voor- en versterken van bewoners in een kwetsbare positie;
c. het faciliteren van initiatieven om zo in de door de stichting beheerde gebouwen ruimte te bieden aan de ambitie van bewoners en het ontwikkelen van de potentie van bewoners, hun organisaties en de bedoelde wijk;
d. het scheppen van nieuwe verhoudingen tussen overheid, welzijnswerk en bewoners in de Indische Buurt, in samenspraak met de bewoners van deze buurt, de lokale overheid en de betrokken instellingen;
e. het beheren van maatschappelijk vastgoed door bewoners en stagiairs en hen hiervoor te kwalificeren en te faciliteren.
Bezoekadres en correspondentieadres:
Balistraat 48A, 1094 JN Amsterdam. www.meevaart.nl 020-3319131 info@meevaart.nl

Profiel bestuursleden

- Je bent actief in of betrokken bij de Indische Buurt
- Je onderschrijft het doel en de missie van de stichting Meevaart
- Je hebt een visie op hoe het doel van de stichting Meevaart kan worden gerealiseerd - Je bent een teamspeler en kan tegelijkertijd verantwoordelijkheid nemen voor een bestuurlijke taak
- Je beschikt over enige bestuurlijke ervaring
- Je hebt een hbo werk en denkniveau

Profiel penningmeester

- Je hebt ervaring met financieel beleid bij non-profit organisaties
- Je hebt kennis en inzicht in financiële processen
- Je adviseert het bestuur over de begroting, jaarrekening en financiële rapportages

Specifieke taken:

- Je bent betrokken bij de financiële verslaglegging
- Je voert periodiek - minimaal elke kwartaal - zichtbare controles uit op facturen en bankafschriften
- Je neemt deel aan het overleg met de accountants over de managementletter bij de interim controle en de accountantsverklaring bij de jaarrekening
- Je houdt jaarlijks een financiële presentatie op de verantwoordingsbijeenkomst voor medewerkers en gebruikers

Procedure

Is je belangstelling gewekt en voldoe je aan het profiel van een bestuurslid / penningmeester klim dan in de pen en stuur per mail een brief en CV naar de algemeen manager Nooshi Forozesh: nooshi@meevaart.nl.
Belangstellenden krijgen informatie toegestuurd en worden uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met de secretaris en de algemeen manager.
Vervolgens vindt er een kennismakingsgesprek met het bestuur plaats.
Na eerst een paar maanden te hebben meegelopen gaat het bestuur tot definitieve benoeming over.

Voor meer informatie over stichting Meevaart verwijzen wij naar de website: meevaart.nl

Organisatie
De Meevaart
contactpersoon
Nooshi Forozesh
Illustration
 
Documenten

Deel dit:
Vragende organisatie
Contactpersoon