Vacature/hulpvraag

Buurtaanjager Vreedzame Wijk Indische Buurt

Geplaatst op 5 februari 2019, 10:17 uur

Een buurtaanjager trekt samen op met de coördinator Vreedzaam Oost en de externe adviseur van Stichting Vreedzaam. Vervolgens begeleidt hij/zij de ontwikkeling van de Vreedzame wijk vanuit de lokale situatie. De wijkcoördinator draagt zorg voor een goed samenhangend verloop van het proces en zorgt voor de organisatorische vormgeving en afstemming. De wijkcoördinator is aanspreekpunt voor alle betrokkenen in de wijk. In veel voorkomende gevallen wordt deze functie ‘opgehangen aan’ een wijkplatform/stuurgroep rondom het thema pedagogisch klimaat.

Taken en werkzaamheden:

-             Leggen van contact met organisaties/externe partners/betrokkenen;

-             Betrekken van ouders/bewoners i.s.m. met wijkpartners;

-             Afspraken bewaken;

-             Presenteren Vreedzame Wijk op informatiebijeenkomsten;

-             Samenwerking tussen verschillende partners stimuleren en faciliteren;

-             Verbindingen leggen tussen bestaande activiteiten/projecten

-             Bijdragen aan bijeenkomsten van de wijkstuurgroep en/of wijkplatform (bijv organiseren, voorzitten, notuleren);

-             Regelmatig overleg met de coördinator Vreedzaam Oost, de externe adviseur en de andere buurtaanjagers in Oost.

-             Ondersteunen van de kinderwijkraad (samen met vertegenwoordigers van verschillende partijen);

-             Ondersteunen bij basistrainingen Vreedzame Wijk, Oudertrainingen en opleiding Wijkmediatoren (indien relevant);

-             Het maken van de wijkjaarplanning Vreedzame Wijk

 

Profiel:

-             heeft goede kennis van de Vreedzame principes en methodiek

-             Is bij voorkeur een vertegenwoordiger uit de Indische Buurt of is goed bekend met de buurt;

-             Heeft een netwerk van de relevante partners in de wijken;

-             Weet mensen op inspirerende en energieke manier te enthousiasmeren.

 

Beschikt over de volgende competenties:

overtuigingskracht, vermogen om processen en mensen aan te sturen, resultaatgerichtheid, verantwoordelijkheid, ondernemerschap, analytisch vermogen, lerend vermogen, samenwerken, klantgerichtheid, ambassadeur/verbinder,  initiator en professionaliteit.

 

Inzet:

-             Er wordt uitgegaan van gemiddeld 8 uur per week à € 45,- per uur incl BTW

-             Start in overleg vanaf half maart.

-             De lokale wijkcoördinator heeft de basistraining Vreedzame Wijk afgerond

-             De lokale wijkcoördinator staat open om de opleiding Train-de-Trainer Vreedzaam te volgen.

 

Procedure:

Ben je geïnteresseerd en denk jij de juiste buurtaanjager voor de Indische Buurt te zijn? Laat ons dat dan voor 16 februari weten door een sollicitatie te sturen met daarin:

1-     Jouw CV

2-     Motivatiebrief

3-     Vertel ons over jouw huidige netwerk in de buurt en wie je vooral bij Vreedzaam wil betrekken en eventueel hoe.

Vervolgens gaan we in de week van 18 t/m 22 februari in gesprek met de geselecteerde kandidaten.

Organisatie
De Vreedzame Wijk
contactpersoon
Bas Zwiers
Ingangsdatum
In overleg, half maart
herhalend
Gemiddeld 8 uur per week, voor de rest van 2019
Beloning
€ 45,- per uur incl BTW
Illustration
 
Documenten

Deel dit:
Vragende organisatie
Contactpersoon