146 projecten
sorteer op:  
Naam van het project Projectleider(s)
Netwerk Jeugd
Ondersteuners Mantelzorg
Netwerk Wandelende BuurtBalie's
Netwerk Ondernemers
Netwerk Wijkkunde
Scholentour Indische Buurt
Preventie(campagne) woninginbraak
Bewoners betrekken bij hun directe woon- en leefomgeving
Stimuleren meldingsbereidheid
Veiligheidsschouwen
Verbonden buurt
Anke Huijboom Veiligheid SD Oost
Zo blijven wij gezond in Oost
Indische Buurt Leeftijdsvriendelijk
Passend wonen als je ouder wordt
Aandacht voor (psychisch) kwetsbaren in de Indische Buurt
Art At Work II
Opleidingen sport voor bewoners
Extra sportstimulering Indische Buurt en pleinenaanpak
Sportparticipatie volwassenen en senioren
Financiële educatie, voor jongeren uit armoede gezinnen
Assistent tiener/ jongerenwerk
Samenwerking meidenwerk versterken
Routekaart bijeenkomsten meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
Beter gebruik armoede-voorzieningen door jeugdigen uit minima-huishoudens
Jongerenbod
Verbeteren van de openbare ruimte in de Indische Buurt
Faciliteren van groeninitiatieven uit de buurt
Flevopark en Nieuwe Diep aantrekkelijker en beter toegankelijk maken
Aanpakken overlast van plaagdieren
Interim beheer bij stedelijke vernieuwingsprojecten
Faciliteren pilots duurzaamheid
Buurtgids verwelkomt alle nieuwe bewoners!
Seniorencollege voor kwetsbare migrantenouderen
Wijkzorg Alliantie Oost
Speelplein Flevoparkschool
Stimuleren van ondernemersinitiatieven
Diversiteit winkels behouden en ontwikkelen
Verkeer Javastraat/Molukkenstraat
Jongeren Participatie Makelaar
Verbinding van de Javastraat en Eerste van Swindenstraat.
Natuurgroep Joodse Begraafplaats en Flevopark
Hansje Galesloot
BBDIB
BB experimenten Indische Buurt
Jongerendebat over waarom je moet stemmen tijdens gemeenteraadsverkiezingen
Ecotoilet Flevopark
Kamers met Kansen
Het Blauwe Huis
Inzet Wijkbeheerder De Alliantie
Fysieke opgave woningcorporatie de Alliantie
Inzet Wijkbeheerder Ymere