251 projecten

Transgender Vlaggenproject - Let's wave the Trans Flag In Amsterdam

Transgender personen kunnen te maken krijgen met vooroordelen en discriminatie, zoals ongelijke beha...

Open Oost

Open Oost, atelierroute Kadijken, Entrepotdok, Funen, Oostelijke Eilanden met ongeveer 60 kunstenaar...

1 reactie

Samen Vooruit

Samen Vooruit is een samenwerkingsverband van bewoners, ondernemers en organisaties in de Indische B...

in gebiedsplan

3 reacties

Verbeteringen Javastraat en Molukkenstraat

We willen de Javastraat en de Molukkenstraat ontwikkelen tot duurzame winkelstraten. Onderdeel daarv...

in gebiedsplan

5 reacties

Verbinding van de Javastraat en Eerste Van Swindenstraat

De Javastraat en de Eerste Van Swindenstraat met hun rijke winkelaanbod, vormen de verbinding tussen...

in gebiedsplan

2 reacties

Fysieke opgave woningcorporatie Eigen Haard

De fysieke opgave van de woningcorporatie Eigen Haard bevat zowel sloop/nieuwbouw- als renovatie pro...

in gebiedsplan

3 reacties

Inzet wijkbeheerder Eigen Haard

Eigen Haard zet ook in 2019 een wijkbeheerder in voor het beheer in en om haar complexen om hiermee ...

in gebiedsplan

1 reactie

Energiespreekuur in Oost

In de Indische Buurt is eens per 5 weken een gratis inloop Energiespreekuur waar bewoners terecht ku...

niet in gebiedsplan

Fysieke opgave woningcorporatie de Alliantie

De fysieke opgave van de woningcorporatie de Alliantie bevat zowel sloop/nieuwbouw- als renovatiepro...

in gebiedsplan

2 reacties

VakantiePret

Vakantie activiteiten voor kinderen uit de buurt die niet op vakantie gaan. O.a
- Sport en spel
- Ge...

niet in gebiedsplan

5 reacties

Groenstrook Valentijnkade

De groenstrook langs de waterkant van de Valentijnkade (vanaf de Molukkenstraat tot de Celebesstraat...

in gebiedsplan

19 reacties

Community Solutions

Wat zal er gebeuren als grote bedrijven, bewonersorganisaties en ervaringsdeskundigen samen werken a...

in gebiedsplan

7 reacties

StreetsmArt Broedplaats voor verbinding en contact(kringloopwinkel)

Kringloopwinkel StreetsmArt is een initiatief van en voor jongeren uit de Indische buurt. De kringlo...

niet in gebiedsplan

3 reacties

Meer Praatjesmakers Op Straat

We lopen op straat, in onze buurt, hoeveel mensen per dag voorbij? En hoevelen van hen hebben we aan...

in gebiedsplan

2 reacties

1 update

Community Solutions

Wat zal er gebeuren als grote bedrijven, bewonersorganisaties en ervaringsdeskundigen samen werken a...

5 reacties

Gedeelde groentetuinen in de Indische Buurt

Het idee is: een grote tuin die verdeeld is in kleinere percelen. De tuin zal ergens in of rond het ...

in gebiedsplan

21 reacties

Buurtgids verwelkomt (nieuwe) bewoners

Een lokale gids zorgt ervoor dat (nieuwe) bewoners elkaar, de buurt, lokale ondernemers en buurtinit...

in gebiedsplan

3 reacties

Gezondheidsvaardigheden

Relatief veel bewoners in de Indische Buurt hebben lage gezondheidsvaardigheden. Dit betekent dat zi...

in gebiedsplan

1 reactie

Aandacht voor ouderen

Het aantal ouderen in de Indische Buurt neemt sinds enkele jaren toe. Onder deze groep blijken eenza...

in gebiedsplan

2 reacties

Super Sint Maarten Lichtjesoptocht

Super Sint Maarten is een lichtjesoptocht in de Indische Buurt die al sinds 2011 georganiseerd wordt...

in gebiedsplan

6 reacties

Bakkie op het Plein

Bakkie op het Plein is een een pop-up informatiemarkt. Hij wordt sinds enkele jaren georganiseerd do...

in gebiedsplan

6 reacties

Wijkkunde

Wijkkunde is een netwerk voor en door de Indische Buurt om initiatiefnemers met een idee om de buurt...

in gebiedsplan

3 reacties

Sportopleidingen voor bewoners

De afdeling Sportstimulering biedt opleidingen aan waarin jongeren en volwassenen leren om zelfstand...

in gebiedsplan

1 reactie

Pleinactiviteiten voor jongeren

Pleinen lenen zich uitstekend voor buurtgerichte sport- en spelactiviteiten. Daarom wil de afdeling ...

in gebiedsplan

2 reacties

Meidensport

We blijven ons ervoor inzetten om meer meiden aan het sporten te krijgen. Een 'meidensportclub' in s...

in gebiedsplan

1 reactie

Sporttoernooien en -evenementen

De afdeling Sport streeft ernaar om samen met diverse organisaties én met bewoners evenementen en toe...

in gebiedsplan

1 reactie

Verbeteren entrees van het Flevopark

Het Flevopark heeft verschillende ingangen: aan het Javaplantsoen, bij het Flevoparkbad en aan de Val...

in gebiedsplan

7 reacties

Dag van het Flevopark

Het Flevopark is een bijzonder park waar veel te zien en te beleven is. Dit willen we graag met de b...

in gebiedsplan

2 reacties

Meer zicht op het Nieuwe Diep vanuit het Flevopark

Het Flevopark ligt aan het Nieuwe Diep. Het water ligt echter veelal verstopt achter bosschages, waa...

in gebiedsplan

4 reacties

Adoptiecafé bijeenkomst Amsterdam

Met andere geadopteerde mensen in gesprek gaan. Elke keer weer een ander thema, een ander onderwerp,...

Week tegen eenzaamheid

De week tegen eenzaamheid is van 27september t/m 6 oktober, in deze week heeft Cultuur Connectie Oos...

Fun met senioren

Doelgroep: senioren rond Sumatraplantsoen en Ambonplein
Locatie: Vonk, Ambonplein, elke woensdag vana...

1 reactie

GROEIMeevaART

Groep van kunstenaars uit de Indische Buurt die wat gaan organiseren, uitvoeren en doen. Met het the...

1 update

Wijkkunde

Wat is Wijkkunde?

Heb je een idee voor de buurt of wil jouw stichting een nieuwe activiteit starten?...

Koor Sterck

Koor Sterck staat voor een avond plezier door samen te zingen.
Onder begeleiding van onze enthousias...

1 update

Digitaliseren van Jongeren

Het idee leeft dat jongeren heel digitaal zijn en hier geen ondersteuning bij nodig hebben. Toch is ...

in gebiedsplan

1 update

Samenwerking rondom thema armoede versterken

Rondom het thema Armoede gebeurt veel en hier zijn ook heel veel verschillende partijen bij betrokke...

in gebiedsplan

2 updates

Gerichte aanpak voor tieners met risicogedrag.

In de Indische Buurt valt een kleine groep tieners op met grensoverschrijdend gedrag. Bij de profess...

in gebiedsplan

1 update

Inzet Wijkbeheerder Eigen Haard

Eigen Haard zet ook in 2018 een wijkbeheerder in voor het beheer in en om haar complexen om hiermee een...

in gebiedsplan

1 update

Aanpak hotspots afval voortzetten

In 2017 is als onderdeel van het Uitvoeringsplan Afval extra aandacht besteed aan de aanpak van 11 h...

in gebiedsplan

1 update

Wormenhotels

In 2017 is het eerste wormenhotel gerealiseerd in de Indische Buurt, mogelijk gemaakt vanuit een ste...

in gebiedsplan

1 update

Buurtcamping

Tijdens De Buurtcamping wordt een park voor één weekend omgetoverd tot camping en bewoond door alle me...

in gebiedsplan

2 reacties

2 updates

Kwaliteit verhogen Opvoedgemeenschap

Versterken van de Pedagogische Civil Society in de Indische Buurt. Door middel van deskundigheidsbev...

in gebiedsplan

1 update

Vreedzame Wijk

Democratisch burgerschap als hoeksteen van een sterk opvoedklimaat in de buurt. Een herkenbare (eend...

in gebiedsplan

1 update

Beweegstimulering jonge kinderen (en hun ouders) en inzet voor Jump-in

In het kader van de buurtaanpak 'Zo blijven wij gezond' zetten we extra in op beweeg-sportstimulering ...

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Er zijn nog 206 meer projecten.Toon me de rest