155 projecten

Week tegen eenzaamheid

De week tegen eenzaamheid is van 27september t/m 6 oktober, in deze week heeft Cultuur Connectie Oos...

Fun met senioren

Doelgroep: senioren rond Sumatraplantsoen en Ambonplein
Locatie: Vonk, Ambonplein, elke woensdag vana...

GROEI Meevaart

Kunst; Exposities en KunstProjecten in de Meevaart

Groep van kunstenaars uit de buurt die wat gaan o...

Wijkkunde

Wat is Wijkkunde?

Heb je een idee voor de buurt of wil jouw stichting een nieuwe activiteit starten?...

Koor Sterck

Koor Sterck staat voor een avond plezier door samen te zingen.
Onder begeleiding van onze enthousias...

1 update

Digitaliseren van Jongeren

Het idee leeft dat jongeren heel digitaal zijn en hier geen ondersteuning bij nodig hebben. Toch is ...

Samenwerking rondom thema armoede versterken

Rondom het thema Armoede gebeurt veel en hier zijn ook heel veel verschillende partijen bij betrokke...

1 update

Gerichte aanpak voor tieners met risicogedrag.

In de Indische Buurt valt een kleine groep tieners op met grensoverschrijdend gedrag. Bij de profess...

Inzet Wijkbeheerder Eigen Haard

Eigen Haard zet ook in 2018 een wijkbeheerder in voor het beheer in en om haar complexen om hiermee een...

Aanpak hotspots afval voortzetten

In 2017 is als onderdeel van het Uitvoeringsplan Afval extra aandacht besteed aan de aanpak van 11 h...

Wormenhotels

In 2017 is het eerste wormenhotel gerealiseerd in de Indische Buurt, mogelijk gemaakt vanuit een ste...

Buurtcamping

Tijdens De Buurtcamping wordt een park voor één weekend omgetoverd tot camping en bewoond door alle me...

2 reacties

Kwaliteit verhogen Opvoedgemeenschap

Versterken van de Pedagogische Civil Society in de Indische Buurt. Door middel van deskundigheidsbev...

Vreedzame Wijk

Democratisch burgerschap als hoeksteen van een sterk opvoedklimaat in de buurt. Een herkenbare (eend...

Beweegstimulering jonge kinderen (en hun ouders) en inzet voor Jump-in

In het kader van de buurtaanpak 'Zo blijven wij gezond' zetten we extra in op beweeg-sportstimulering ...

1 reactie

1 update

Gezondheidsvaardigheden

Relatief veel bewoners uit de Indische Buurt kampen met relatief lage gezondheidsvaardigheden. Bewon...

'Vermarkting' succesvolle buurtconcepten

In de Indische Buurt zijn veel organisaties actief die in de loop der jaren een product hebben ontwi...

Fysieke opgave woningcorporatie Eigen Haard

Fysieke opgave van de woningcorporatie Eigen Haard bevat zowel sloop/ nieuwbouw als renovatie projec...

1 reactie

1 update

Wijkpartnerschap Streetsmart

Eigen Haard (EH) heeft met diverse organisaties in de Indische Buurt een wijkpartnerovereenkomsten (...

Wijkpartnerschap Tante Gerritje en Batjan Buren

Eigen Haard (EH) heeft met diverse organisaties in de Indische Buurt een wijkpartnerovereenkomsten (...

1 reactie

Wijkpartnerschap BOOT

Eigen Haard (EH) heeft met diverse organisaties in de Indische Buurt een wijkpartnerovereenkomsten (...

Levendigheid Ambonpleinbuurt vergroten

In de Ambonpleinbuurt vinden minder activiteiten plaats dan in de andere buurten. Daardoor is het mi...

Samen is het een Makkie, waarderingsmiddelen voor vrijwillige inzet

Makkies kun je verdienen als je voor een buurtbewoner of een organisatie in de Indische Buurt een kl...

3 reacties

1 update

Moneyschool en budgetvoorlichting

Vervolg van Mon€y School in de Indische Buurt. Hier leren kinderen hoe om te gaan met geld. Onder and...

1 update

Kinderopera De Vuurpijl door en voor kinderen in de buurt

Deze kinderopera vertelt het verhaal van een vuurpijl. Het is speciaal geschreven voor kinderen die ...

54 reacties

3 updates

Buurtbesteden

Buurtbesteden is een methode om de zeggenschap en eigenaarschap van bewoners over voor hun belangrij...

2 reacties

1 update

Kamers met Kansen

Sommige jongeren lukt het niet alleen zelfstandig een leven op te bouwen (wonen en werk). Kamers met...

5 reacties

Ecotoilet Flevopark

Wat ontbreekt aan dit fijne park met speeltuin is een openbaar toilet. Onlangs zijn de speeltoestell...

3 reacties

Natuurgroep Joodse Begraafplaats en Flevopark

Opzetten van een vrijwilligerswerkgroep die onder deskundige begeleiding van de stadsecoloog voor Oo...

1 reactie

1 update

Verbinding van de Javastraat en Eerste van Swindenstraat.

De Javastraat en de Eerste van Swindenstraat zijn twee winkelstraten die de winkelgebieden in de Ind...

4 reacties

Verkeer Javastraat/Molukkenstraat

Het ontwikkelen van de Javastraat en de Molukkenstraat als een duurzame winkelstraat. In 2017 is ond...

1 reactie

Diversiteit winkels behouden en ontwikkelen

Vervolg geven aan de aanpak die in 2016 is gestrat om 'oude' winkeliers te helpen bij het verbeteren...

4 reacties

Stimuleren van ondernemersinitiatieven

We ondersteunen de ondernemersvereniging in de Indische Buurt, waardoor verschillende
marketing en p...

2 reacties

Speelplein Flevoparkschool

Er is geen speelplein rondom de Flevoparkschool. Er worden nu volop plannen ontwikkeld voor een duur...

5 reacties

Wijkzorg Alliantie Oost

In Amsterdam Oost is sinds juni 2017 de Alliantie Wijkzorg Oost actief. De Alliantie Wijkzorg heeft ...

Seniorencollege voor kwetsbare migrantenouderen

Bij het Seniorencollege worden deelnemers (55+'ers) actief gestimuleerd om vragen te stellen en in g...

11 reacties

Buurtgids verwelkomt alle nieuwe bewoners!

Een lokale gids zorgt ervoor dat nieuwe bewoners elkaar, de buurt, lokale ondernemers en buurtinitia...

5 reacties

Faciliteren pilots duurzaamheid

Wat kunnen bewoners doen om een bijdrage te leveren aan een duurzame Indische buurt? Kleine aanpassi...

1 update

Interim beheer bij stedelijke vernieuwingsprojecten

Tijdens de stedelijke vernieuwingsprojecten is het belangrijk aandacht te besteden aan behoud van de...

3 reacties

1 update

Aanpakken overlast van plaagdieren

Voor 2018 wordt een stedelijke campagne voorbereid om overlast van plaagdieren tegen te gaan als gev...

8 reacties

Flevopark en Nieuwe Diep aantrekkelijker en beter toegankelijk maken

In 2017 wordt het ambitiedocument voor het Flevopark vastgesteld. Budget voor het opstarten en uitvo...

5 reacties

Faciliteren van groeninitiatieven uit de buurt

Vanuit de buurt komen veel verzoeken voor het faciliteren van grotere en kleinere groeninitiatieven ...

6 reacties

Verbeteren van de openbare ruimte in de Indische Buurt

Buurtbewoners dienen verzoeken in tot verbetering van de openbare ruimte (waaronder postzegelparken,...

6 reacties

Jongerenbod

Het Jongerenbod is een experiment binnen Ruimte voor Initiatief waarbij de buurt samen met professio...

1 reactie

Beter gebruik armoede-voorzieningen door jeugdigen uit minima-huishoudens

In Amsterdam zijn er veel voorzieningen waar minimahuishoudens gebruik van kunnen maken om te onders...

1 update

Er zijn nog 110 meer projecten.Toon me de rest