Project in gebiedsplan 2020

Extra aandacht voor kwetsbare tieners

Geplaatst op 12 november 2019, 23:20 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2020 - Indische Buurt en Oostelijk Havengebied

VOORLOPIG BESLUIT: Dit project wordt opgenomen in het concept Gebiedsplan 2020 - Indische Buurt en Oostelijk Havengebied

Samen met Dynamo, Streetcornerwork en SK Coaching organiseren wij activiteiten voor tieners op de pleinen, in JavArt en in de gymzalen. Door deze samenwerking kan op een positieve, laagdrempelige manier met tieners en hun ouders gewerkt worden aan vaardigheden zoals het omgaan met groepsdruk en zelfstandigheid. Kwetsbare tieners krijgen kansen aangereikt en zien positieve voorbeelden. De betrokken partijen hebben nauw contact met de politie en zorgpartners, zodat eventuele problemen in een vroeg stadium kunnen worden opgelost. Verder wordt er samengewerkt met informele partners uit de buurt. Door deze extra inzet is het mogelijk actie te ondernemen op locaties waar de partners en bewoners aangeven dat tieners extra aandacht nodig hebben.

Gewenst resultaat Weerbare tieners in de buurt, waardoor er minder tieners zullen afglijden naar de criminaliteit.
Deel dit:
2 project-updates

Martine Koehein

4-okt-2020 23:04
Project volgens planning

SK Coaching heeft een opdracht gekregen om extra activiteiten te organiseren voor de (kwetsbare) tieners in de buurt.


0

Open de update in eigen pagina

Leonie Huizinga

7-okt-2020 14:34
Project volgens planning

De voortgang is positief. Goede samenwerking van partijen onderling, groot bereik, goede begeleiding van jongeren, jongeren worden ingezet om zich in te zetten voor de buurt, cursussen (JSB) worden aangereikt, ruimte voor individuele gesprekken en eigen inbreng, verwijzen jongeren naar partners indi...

Lees meer
0

Open de update in eigen pagina