Project in gebiedsplan 2020   

Faciliteren pilots en duurzaamheidsinitiatieven in de Indische Buurt

A
Geplaatst op 11 november 19, 20:50 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2020 - Indische Buurt en Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2020 - Indische Buurt en Oostelijk Havengebied
Focusopgave Duurzame leefomgeving

Samen met de woningcorporaties, initiatiefgroep Samen Vooruit en andere buurtpartijen werken we aan een duurzame Indische Buurt, onder meer door initiatieven uit de buurt te ondersteunen. Het kan gaan om initiatieven op het gebied van de circulaire economie, ruil- en weggeefkasten, of gezamenlijke buurttuinen. Maar ook het verduurzamen van woningen en het inzetten op gedragsverandering bij bewoners wat betreft energiegebruik zijn projecten die de buurt duurzamer maken én de bewoners bewust maken van de mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid. In 2020 willen we met de corporaties verschillende duurzaamheidspilots draaien. Aangezien een groot deel van de bewoners in de Indische Buurt weinig financiële middelen heeft, kijken we ook naar duurzaamheidsinitiatieven die er tegelijk voor zorgen dat bewoners meer budget overhouden.

Gewenst resultaat - In 2020 gaan er minimaal drie duurzaamheidspilots van start waarbij zowel bewoners als corporaties betrokken zijn, in samenwerking met buurtpartners als Samen Vooruit, welzijnspartners en/of scholen.
- In 2020 merken bewoners die meedoen aan de pilots direct verschil in hun portemonnee: zij houden geld over doordat zij duurzamer leven.
1 project-update

Martine Koehein

9-okt-2020 13:32
Project achter op planning

Vanwege Corona heeft het project De Verrijkers stil gelegen.
Financiers trokken zich terug en daarom moesten de plannen noodgedwongen worden herzien.
We zijn nu in goed overleg met Stadsdeel Oost van start gegaan met twee projecten.
Het doel van de projecten is dat er op twee locaties (Ambonplein en he...

Lees meer
0

Open de update in eigen pagina