Project   

Tekendoos op wielen

K
Geplaatst op 9 maart 19, 20:22 uur

Toen ik op de (destijds nog) lagere school zat, was tekenen een heus vak. Er werd ook echt in onderwezen, vaak met hulp van een leerkracht 'die er goed in was'. En met de toen in de kinderschoenen (!) staande 'schooltelevisie'. Die leerkrachten zijn er nog steeds (en schooltelevisie gelukkig ook), maar 'tekenen als vak' is allang van het rooster afgevallen, ten faveure van 'meer taal en rekenen'. Met de 'Tekendoos op wielen' wil ik het tekenonderwijs weer naar de basisschool terugbrengen, en wel zo dat de groepsleerkracht er 'geen last van heeft' en de kinderen weer plezier in tekenen gaan krijgen (en houden). Ik kom met mijn 'Tekendoos' achter de fiets naar een school en geef - met alle materialen al bij me - een volledige tekenles aan de kinderen. De week erop weer, zodat er een doorgaande leerlijn ontstaat en de kinderen niet alleen tekenen, maar (weer) echt (beter) leren tekenen.

Toelichting

Voor dit project is dus een 'trailer' nodig of 'bakfiets' die als een 'aanhanger' achter mijn fiets kan worden verbonden, zodat ik - op de fiets dus, gezond en klimaatneutraal - de scholen die gebruik willen maken van mijn service, kan bezoeken en met eigen materiaal, dus zonder de school verder te belasten, de les kan geven. Ik zorg ervoor dat de klas weer netjes achtergelaten is als de leerkracht, nadat het lesuur voorbij is, de klas weer op zich neemt. 

Gewenst resultaat Kinderen op de basisschool krijgen weer plezier in tekenen en merken dat ze hierin - net als bij rekenen en taal - echt vorderingen kunnen maken, mits ze maar de juiste begeleiding krijgen. Die begeleiding kan en wil ik ze geven. Dat tekenen ook goed is voor andere (hersen)functies en dus voor andere leergebieden (en voor het denken op zichzelf) goed is, dat staat inmiddels buiten kijf. De vrijblijvendheid waarmee met 'tekenen' wordt omgesprongen, zorgt er echter niet voor dat 'het beste uit het kind' gehaald kan worden.
Voorbeeld van een tekenles over de octopus. Bij tekenen komt ook kijken: beter leren waarnemen, reflecteren op wat je gaan maken en wat je gemaakt hebt en leren van vallen en opstaan. Je intuitie wordt gescherpt, je leert 'out of the box' oplossingen te zoeken en vooral ... meer zelfvertrouwen krijgen door iets te leren (beheersen) waarvan je dacht dat je dat echt nooit van zijn leven zou kunnen ...
3 project-updates toon alle updates

Camille van Neer

9-mei-2019 09:42
Project volgens planning

Eind mei heb ik een gesprek met Wijkkunde over dit project. Wijkkunde is een fijne club die mensen en projecten met elkaar verbindt zodat ze 'tot wasdom' kunnen komen. Ik ben hoopvol dat ik straks met mensen aan tafel kom die niet alleen enthousiast zijn over dit project (eigenlijk alleen nog maar i Lees meer

0

Open de update in eigen pagina

Camille van Neer

4-jul-2019 21:33
Project volgens planning

Er lijkt beweging in te komen, dit 'geparkeerde' project van mij, de Tekendoos op Wielen: een gesprek met tech startup coach Nick Reinemann en met BEVO leerkracht Paul Maassen van de Indische Buurtschool geven de burger weer moed dat het toch nog in orde zal komen. De bottleneck is de aanschaf van d Lees meer
0

Open de update in eigen pagina