Project   

De Voedselkast

J
V
Geplaatst op 21 februari 19, 21:17 uur

De Voedselkast is een project waarin (allereerst in Amsterdam) voedselverspilling wordt tegengegaan, contacten tussen mensen worden bevorderd, werkgelegenheid van mensen met een beperking en/of mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (langdurig werklozen, vluchtelingen, minderheden) wordt gestimuleerd en duurzaamheid (recycling) wordt bevorderd. 

De kerngedachte is dat als je in je kast ontdekt dat er blikjes staan waarvan je weet dat je die toch nooit meer zult gebruiken, dat je die dan niet weg moet/hoeft te gooien, maar in de Voedselkast kunt neerzetten. Ook bederfelijke waren die je niet meer gaat gebruiken, kunnen, mits nog binnen de houdbaarheidsdatum, ook in de Voedselkast worden geplaatst. Zodat - vooral uit die laatste categorie - mensen daarvan direct kunnen meenemen wat ze nog denken te gaan gebruiken. Maar dus ook producten die je nog langere tijd kunt bewaren (maar toch niet gebruikt), kunnen in de Voedselkast. En je kunt er voor jezelf producten uit meenemen als je er langs loopt. 

De Voedselkast is een kast (zonder deur) van tussen de 1 en 1,5 meter hoog, gemaakt van gerecycled hout en bestaande uit  uit twee gedeelten: het bovenste deel is bedoeld voor 'bederfbare' voedselproducten (bijv. niet gebruikt fruit, groente, brood etc.), het onderste voor 'bewaarbare' voedselproducten (bijv. ongeopende blikjes met voedselwaren, zakjes met rijst etc.). 

De Voedselkasten worden op een veilige, zichtbare plek op de gallerijen van gebouwen met apartementen geplaatst, daar waar mensen gemakkelijk op weg naar buiten of naar het eigen apartement gemakkelijk iets in de kast kunnen achterlaten of uit de kast kunnen meenemen. 

De bedoeling is dat de kasten worden gebouwd met behulp van afval- en zwerfhout in werkplaatsen bedoeld om mensen met een beperking of een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan (meer) maatschappelijk relevant werk te helpen. Zo snijdt het mes aan veel kanten: verspilling tegengaan, werkgelegenheid stimuleren voor kwetsbare groepen, duurzaam produceren en het bevorderen van (sociale) contacten binnen apartementencomplexen. 

Toelichting

Met name dat laatste - het bevorderen van sociale contacten - heeft kans van slagen door de Voedselkast niet 'openbaar' te maken (zoals al op sommige plaatsen in Nederland en buitenland het geval is), maar binnen te plaatsen zodat a) je weet van welke kant het aanbod komt, iets dat vertrouwen geeft en b) mensen via leuke briefjes/berichtjes die worden achtergelaten bij de voedselwaren, zo op een nieuwe, spontane manier met elkaar contact kunnen leggen. Misschien wordt de kast zo ook wel een soort centraal communicatiebord :) 

Last-but-not-least: de financiering. De lokale overheid (Stadsdeelbestuur, Amsterdamse gemeentebestuur) zal om een bijdrage worden gevraagd, en bedrijven die het in de markt plaatsen van de Voedselkasten willen bevorderen (met name supermarkten, die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben). Wellicht dat het project zelf de vorm zou kunnen gaan krijgen van een duurzame onderneming, waarin zoveel mogelijk mensen uit kwetsbare groepen te werk worden gesteld (i.e. de organisatie te runnen). Tot slot: Woningcorporaties - met duurzaamheid in het vaandel - gaan de Voedselkasten afnemen/kopen, zodat bewoners niet voor de kosten van aanschaf en vervoer naar het apartement komen staan. De drempel wordt zo laag gehouden. 

Gewenst resultaat Voedselverspilling tegengaan, sociale contacten bevorderen, duurzaam producenren en kwetsbare groepen helpen met werk.
Voedselverspilling is niet nodig, de Voedselkast biedt een duurzame oplossing aan de basis van onze samenleving: in onze apartementen
Zowel bederfelijke (met een korte doorlooptijd) als niet-bederfelijke voedselwaren kunnen gemakkelijk via de Voedselkast worden aangeboden
Het model kan heel simpel gehouden worden, waardoor productiekosten en productietijd laag blijven.
8 project-updates toon alle updates

Camille van Neer

4-jul-2019 21:05
Project volgens planning

De 8 mensen achter de gezamenlijke voordeur van Balistraat 126 en 124 genieten nog steeds elke dag van wat ze in onze voedselkast zetten en vinden. Het is leuk te merken dat in een soortgelijke (aldaar genoemde 'give') box in het nabijgelegen buurtcentrum 'de Meevaart', er veel meer 'gebruikersartik Lees meer
0

Open de update in eigen pagina

Camille van Neer

16-aug-2019 08:43
Project volgens planning

Het was komkommertijd (met alleen een eenzame fles met zure uitjes), maar daar is nu een einde aan gekomen met de komst van een heerlijke schaal verse tomaten ('van de kweker'). Lucie, buuv van de begane grond, heeft ze vanmorgen in onze voedselkast gezet. Net boven de sigarenkistjes van Ben (het li Lees meer

0

Open de update in eigen pagina