Project in gebiedsplan 2019

Indische Buurt aardgasvrij

Geplaatst op 23 november 2018, 11:06 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - Indische buurt

VOORLOPIG BESLUIT: Dit project wordt opgenomen in het concept Gebiedsplan 2019 - Indische buurt

Heel Nederland en dus ook de Indische Buurt staat voor de opgave om het gebruik van aardgas terug te dringen. Om de Indische Buurt aardgasvrij te krijgen zijn er nog veel stappen te zetten. De Indische Buurt beschikt niet over collectieve verwarmingssystemen zoals stadswarmte. Bovendien kenmerkt de buurt zich door dichte bebouwing en veel ouderenwoningen. Het overgaan naar aardgasvrij is dan ook een ingewikkeld proces.
Toch hebben de drie corporaties in de Indische Buurt (Eigen Haard, De Alliantie en Ymere) en het stadsdeel afgesproken dat zij in 2019 onderzoeken hoe het gebruik van aardgas kan worden teruggedrongen en of de corporaties eventueel zelf bepaalde woonblokken aardgasvrij kunnen maken. De partijen zullen samen optrekken en onderzoeken of een gezamenlijke aanpak voordelen biedt.

Gewenst resultaat - Eind 2019 meer zicht op wat er mogelijk is om in de Indische Buurt panden aardasvrij te krijgen.
- Meer bewustzijn en kennis bij bewoners en ondernemers in de Indische Buurt rondom het thema aardgasvrij.
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Samen naar een aardgasvrije Indische Buurt (?)
Deel dit:
2 project-updates

Martine Koehein

12-sep-2019 11:46
Project achter op planning

De insteek van dit project is gewijzigd. We richten ons niet specifiek op aardgasvrij, maar kijken hoe we met de partners in de buurt 3 pilots op het gebied van duurzaamheid kunnen starten. De insteek hierbij is dat bewoners meer bewust worden van wat zij zelf kunnen doen om duurzamer te leven en da Lees meer
0

Open de update in eigen pagina

Martine Koehein

11-feb-2020 13:26
Project volgens planning

De kwartiermaker is het laatste kwartaal van 2019 aan de slag gegaan om 3 duurzaamheidsprojecten in de Indische Buurt op te starten. Hiervoor zijn contacten gelegd met betrokken partijen en bewoners. De eerste contouren van de projecten staan en inmiddels is de kwartiermaker financiering aan het z Lees meer
0

Open de update in eigen pagina
1 reactie

Hans Bueno de Mesquita

Ja
vr 23 november 2018 18:02
Wil je reageren? Meld je dan aan.