Project in gebiedsplan 2019

Entree Flevopark bij Javaplantsoen verbeteren

Geplaatst op 23 november 2018, 10:31 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - Indische buurt

VOORLOPIG BESLUIT: Dit project wordt opgenomen in het concept Gebiedsplan 2019 - Indische buurt

De entree van het Flevopark die aan het Javaplantsoen ligt, bestaat uit een trap en een hellingbaan voor fietsers en personen in een rolstoel of met een rollator. Deze hellingbaan is echter te steil voor deze laatste groepen, waardoor deze entree niet geschikt is voor ouderen en mindervaliden. Ook is de entree vanaf het Javaplantsoen niet zichtbaar genoeg. Aangezien veel bewoners uit de Indische Buurt het Flevopark nog niet weten te vinden, is het wenselijk om de entrees van het park aantrekkelijker en beter zichtbaar te maken.
In 2019 wordt de entree aangepast. De trap wordt vervangen voor een zogenaamde 'luie' trap, waardoor het park vanaf het Javaplantsoen beter zichtbaar wordt. Naast de trap komt een nieuwe hellingbaan die geschikt is voor ouderen en mindervaliden.

Gewenst resultaat - De entree van het Flevopark is beter zichtbaar vanaf het Javaplantsoen.
- Een voor ouderen en mindervaliden toegankelijke entree naar het Flevopark vanaf het Javaplantsoen.
- Voltooiing van de ouderenvriendelijke route in de Makassarpleinbuurt.
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Alle ouderen nemen deel aan het maatschappelijk leven (?)
Financiële dekking:
  • Stedelijk: 193.600,00 - Middelen toegankelijkheid
Deel dit:
2 project-updates

Thijs Delisse

2-jul-2019 09:15
Project volgens planning

Het ontwerp voor de hellingbaan naar het Flevopark is afgestemd met de buurt en goedgekeurd door het dagelijks bestuur van Oost. Voor het eind van het jaar is de uitvoering gereed.
0

Open de update in eigen pagina

Martine Koehein

14-feb-2020 11:40
Project volgens planning

Het verbeteren van de toegankelijkheid van het plein tussen de basisscholen Flevoparkschool en Nautilus loopt volgens planning. Het aanleggen van de hellingbaan en de aanpassen van de trap naar het Flevopark vanaf het Javaplantsoen heeft vertraging opgelopen. Het eerste ontwerp leek technisch helaas Lees meer
0

Open de update in eigen pagina
2 reacties

Rens van der Linden

Het project lijkt uit de hand gelopen nu er een aanvraag ligt voor het kappen van 10 grote bomen. Dit wordt een kaalslag bij de entree ipv vergroening. Verschillende belanghebbende hebben bezwaar aangetekend en pleiten voor een aanpassing van de bestaande hellingbaan zie
Lees meer
za 30 november 2019 13:27

Inge Smit

Omdat er drie mooie grote platanen in de groenstrook staan hebben we extra onderzoek gedaan. Hieruit bleek dat het beter zou zijn om het pad een klein beetje te verleggen. Daarvoor moeten inderdaad 7 extra bomen, variërend in grootte worden gekapt. Uiteraard planten we nieuwe bomen om de strook weer Lees meer
ma 10 februari 2020 10:27
Wil je reageren? Meld je dan aan.