Project in gebiedsplan 2019

Verbonden buurt

Geplaatst op 19 november 2018, 16:10 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - Indische buurt

VOORLOPIG BESLUIT: Dit project wordt opgenomen in het concept Gebiedsplan 2019 - Indische buurt

Je thuis voelen, erbij horen en elkaar kennen – dat zijn de sleutelbegrippen voor een verbonden buurt. Hier zetten we ons voor in door verbindingen tussen verschillende groepen en gemeenschappen in de Indische Buurt te versterken. We faciliteren bijvoorbeeld projecten die tot doel hebben dat buurtgenoten elkaar leren kennen. Ook worden sleutelfiguren ingezet om radicalisering en polarisatie tegen te gaan.
In het primair en voortgezet onderwijs wordt aandacht besteed aan de thema's radicalisering en polarisatie, en worden jongeren gestimuleerd om kritisch na te denken over hun eigen en andermans beelden en 'waarheden'.

Gewenst resultaat - Een meer verbonden buurt.
- Jongeren die weerbaar zijn tegen radicalisering.
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Er zijn minder spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen (?)
Financiƫle dekking:
  • Gebiedsbudget: 7.500,00
Deel dit:
2 project-updates

Martine Koehein

18-sep-2019 23:36
Project volgens planning


0

Open de update in eigen pagina

Martine Koehein

12-feb-2020 13:23
Project volgens planning

De gemeente Amsterdam en buurtbewoners uit de de Indische buurt hebben zicht ingezet om met elkaar in verbinding te zijn. Deze inzet bestond uit 2 lopend vuurtje etentjes (van vervreemding naar ontmoeting) en 1 weerbaarheidstraining.
0

Open de update in eigen pagina