Project in gebiedsplan 2019   

Samen Vooruit

A
geplaatst op 7 november 18, 19:29 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - Indische buurt

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2019 - Indische buurt

Samen Vooruit is een samenwerkingsverband van bewoners, ondernemers en organisaties in de Indische Buurt, dat op een innovatieve manier wil bijdragen aan de aanpak van de opgaven in deze buurt. In mei 2018 heeft Samen Vooruit een burgerperspectievennota met prioriteiten aangeboden aan het college van Amsterdam. In die nota zijn vier programma’s opgenomen die in 2019 worden uitgevoerd door Samen Vooruit en de lokale overheid (stadsdeel en directies): deltaplan bestrijding armoede, samen opvoeden, duurzame en circulaire buurt, buurtparticipatie en lokale democratie (Wij zijn de Indische Buurt).
De overheid is partner in het samenwerkingsverband, levert ondersteuning en kennis en maakt ruimte waar de systemen een effectieve aanpak in de weg zitten. Voor de organisatie van Samen Vooruit en de uitbreiding van de netwerken is nog financiering nodig. 

Gewenst resultaat - Een stevige en zichtbare organisatie in de buurt.
- Een uitgebreider netwerk rondom Samen Vooruit.
Foto
Bijdrage aan de prioriteiten: Sorry, there was an error on this page.