Project in gebiedsplan 2019

Integrale jeugdaanpak

Geplaatst op 31 oktober 2018, 21:33 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - Indische buurt

VOORLOPIG BESLUIT: Dit project wordt opgenomen in het concept Gebiedsplan 2019 - Indische buurt

In de Indische Buurt zijn verschillende partijen actief die elk vanuit hun eigen invalshoek jongeren ondersteunen en hen helpen hun talenten te ontwikkelen. We willen de contacten tussen formele en informele netwerken rondom jongeren verstevigen: door nauwer samen te werken kunnen zij zich efficiënter inzetten voor de doelgroep. Een jongerentafel en themabijeenkomsten met formele en informele partijen zijn goede manieren om van elkaar te leren, ervaringen uit te wisselen en onderlinge afstemming te bereiken.

Gewenst resultaat Formele en informele partijen rondom jeugd werken intensiever samen.
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Er heerst een stimulerend pedagogisch klimaat in de Indische Buurt (?)
Financiële dekking:
  • Gebiedsbudget: 7.500,00
Deel dit:
2 project-updates

Martine Koehein

19-sep-2019 00:01
Project achter op planning

Het organiseren van de jongerentafel is opgepakt door Streetsmart. Het stadsdeel zal daarom niet een eigen jongerentafel organiseren maar sluit hierbij aan. Wij zijn nu in gesprek met partners waar er dit jaar nog behoefte aan is.
0

Open de update in eigen pagina

Karen Soeterik

11-feb-2020 15:45
Project volgens planning

De organisatie van de jongerentafel loopt goed en deze wordt ook goed bezocht door de verschillende partners uit de buurt. Partijen die oa aanhaken zijn: politie, Dynamo, OKT, Up Cycle, Streetcorner, Jongeren Punt (WPI), actieve bewoners, Alle Kleuren Oost, SK Coaching, Spirit en het stadsdeel.
0

Open de update in eigen pagina
4 reacties

Coen van Heteren

Ja: Ik denk dat hier winst valt te behalen voor doelgroep en organisaties
di 6 november 2018 10:34

Rens van der Linden

Waarom gebeurt dit onvoldoende in Java Art, Archipel Meevaart etc.?
vr 9 november 2018 21:26

Rens van der Linden

StreetsmArt etc.
vr 9 november 2018 21:27

Anouar Yacoubi

Laat het Jongerenpunt van stadsdeel Oost (WPI) het centrale punt zijn en de samenwerking met de (lokale) partijen een feit worden.
ma 3 december 2018 14:01
Wil je reageren? Meld je dan aan.