Project in gebiedsplan 2019

Wijkpartnerschap Tante Gerritje

Geplaatst op 31 oktober 2018, 11:48 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - Indische buurt

VOORLOPIG BESLUIT: Dit project wordt opgenomen in het concept Gebiedsplan 2019 - Indische buurt

Eigen Haard heeft met diverse organisaties in de Indische Buurt een wijkpartnerovereenkomst (WPO) afgesloten. Een WPO is een intentieovereenkomst over samenwerkingsafspraken ter bevordering van de leefbaarheid. Atelier Tante Gerritje is actief in het stimuleren van zelfredzaamheid, omgaan met weinig middelen en de activering van achterstandsgroepen.

Toelichting

Ook wijkpartner in 2020

Gewenst resultaat Het stimuleren van zelfredzaamheid, omgaan met weinig middelen en de activering van achterstandsgroepen
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Kwetsbare bewoners wonen op een prettige manier samen met buurtgenoten (?)
Deel dit:
2 project-updates

Martine Koehein

18-sep-2019 23:42
Project volgens planning

De Batjanzaal wordt sinds 2019 beheerd door de Schaakschool Indische Buurt. Deze organisatie weet de zaal goed te gebruiken er vinden momenteel veel activiteiten plaats. Naast schaken o.a. ook toneel, debatten, filosofie en filmavonden. Tante Gerritje loopt volgens planning.
0

Open de update in eigen pagina

Martine Koehein

14-feb-2020 11:00
Project volgens planning

In de Batatjanzaal worden momenteel nog aanpassingen aangebracht (licht en geluidsinstallatie) zodat de zaal nog beter gebruikt kan worden. De activiteiten van Tante Gerritje zijn in 2019 goed verlopen.
0

Open de update in eigen pagina