Project in gebiedsplan 2019

Wijkpartnerschap Streetsmart

Geplaatst op 31 oktober 2018, 11:41 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - Indische buurt

VOORLOPIG BESLUIT: Dit project wordt opgenomen in het concept Gebiedsplan 2019 - Indische buurt

Eigen Haard heeft met diverse organisaties in de Indische Buurt een wijkpartnerovereenkomst (WPO) afgesloten. Een WPO is een intentieovereenkomst over samenwerkingsafspraken ter bevordering van de leefbaarheid. In dit kader ondersteunt Eigen Haard Streetsmart. De activiteiten die Streetsmart aanbiedt, dragen bij aan het vergroten van het toekomstperspectief van jongeren.

Toelichting

Ook in 2020 wijkpartner

Gewenst resultaat Een laagdrempelige inlooplocatie in de buurt voor jongeren, waar jongeren gestimuleerd worden te werken aan hun toekomst.
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Alle kinderen en jongeren in de Indische Buurt ontwikkelen hun talenten en interesses (?)
Deel dit:
2 project-updates

Martine Koehein

18-sep-2019 23:59
Project volgens planning

De nieuwe ruimte die Eigen Haard beschikbaar heeft gesteld voor de Jongeren Inloop van Streetsmart is zeer geschikt. Hierdoor maken ook andere organisaties gebruik van de ruimte om jongeren te bereiken of om andere professionals te ontmoeten.
0

Open de update in eigen pagina

Martine Koehein

13-feb-2020 08:45
Project volgens planning

Project loopt volgens planning. De inloop van Street Smart loopt goed. En het pand wordt ook steeds meer gebruikt door andere groepen in de buurt die hier bijvoorbeeld vergaderen of een spreekuur houden.
0

Open de update in eigen pagina
1 reactie

Rens van der Linden

Hoe goed doet Streetsmart het eigenlijk al die afgelopen jaren?
vr 9 november 2018 21:46
Wil je reageren? Meld je dan aan.