Project in gebiedsplan 2019

Extra aandacht voor kwetsbare tieners

Geplaatst op 30 oktober 2018, 11:27 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - Indische buurt

VOORLOPIG BESLUIT: Dit project wordt opgenomen in het concept Gebiedsplan 2019 - Indische buurt

Samen met Dynamo, Streetcornerwork, en SK Coaching organiseren wij activiteiten voor tieners op de pleinen, in JavArt en in de gymzaal van de basisschool. Door deze samenwerking kan op een positieve, laagdrempelige manier met tieners en hun ouders gewerkt worden aan vaardigheden als het omgaan met groepsdruk en zelfstandigheid. Kwetsbare tieners krijgen kansen aangereikt en zien positieve voorbeelden. De betrokken partijen hebben nauw contact met politie en zorgpartners, zodat eventuele problemen in een vroeg stadium kunnen worden opgelost. Verder wordt er samengewerkt met partners als Upcycle en sport- en spelorganisator Pleingames.

Toelichting

De activiteiten worden grotendeels gefinancierd uit de begroting van Dynamo en Streetcornerwork, en slechts gedeeltelijk uit de middelen voor uitvoering van het gebiedsplan.

Gewenst resultaat Kwetsbare tieners krijgen meer kansen om zich te ontplooien.
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Minder tieners glijden af naar crimineel gedrag (?)
Financiële dekking:
  • Gebiedsbudget: 30.000,00 - dit is een gedeelte van het totaal budget
Deel dit:
3 project-updates toon alle updates

Wendy Brant

23-sep-2019 14:52
Project volgens planning

SK coaching heeft de activiteiten op de pleinen Sumatraplantsoen en Makassarplein gedraaid zoals vooraf is besproken en ingepland. Er wordt nauw en vaak samengewerkt met andere partners uit de wijk en vele jongeren worden bereikt. Er zijn gecombineerde activiteiten en de jongeren kunnen verschillend Lees meer
0

Open de update in eigen pagina

Leonie Huizinga

16-dec-2019 11:12
Project volgens planning

Project loopt volgens planning. Door goede samenwerking van verschillende netwerkpartners is het in de buurt een stuk rustiger geworden. Er is veel ingezet op coaching van individuen en groepsdynamiek.
0

Open de update in eigen pagina
1 reactie

Janneke Uitterhoeve

Ja
di 30 oktober 2018 11:41
Wil je reageren? Meld je dan aan.