Project in gebiedsplan 2019

Trainingen over CO2-impact en klimaatverandering

Geplaatst op 29 oktober 2018, 14:30 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - Indische buurt

VOORLOPIG BESLUIT: Dit project wordt opgenomen in het concept Gebiedsplan 2019 - Indische buurt

In 2018 is in stadsdeel Oost een experiment gestart met het geven van trainingen aan organisaties, studenten en bewoners over CO2-impact en klimaatverandering. De training (volgens een Engels concept) is erop gericht de kennis over CO2-impact en klimaatverandering te vergroten en biedt handvatten om in de eigen omgeving duurzaamheidsacties te ondernemen. 
Het experiment loopt nog op het moment van schrijven, de intentie is om het project in 2019 voort te zetten en uit te breiden.

Toelichting

Het gaat om trainingen die in heel Oost worden gegeven en die door de vijf gebieden in Oost gefinancierd worden. In ieder gebiedsplan is daarom een budget aangevraagd.

Gewenst resultaat Meer mensen zijn zich bewust van het belang van duurzaamheid en ontplooien initiatieven op dit gebied.
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Meer bewoners en ondernemers van de Indische Buurt nemen maatregelen voor een duurzamer leven (?)
Financiële dekking:
  • Gebiedsbudget: 4.000,00
Deel dit:
3 project-updates toon alle updates

Nicole Smakman

4-jul-2019 16:48
Project volgens planning

De trainingen zijn georganiseerd op 26 juni en 10 juli 2019. Na zomer 2019 wordt nog een aantal bewonerstrainingen georganiseerd. Houdt deze website in de gaten voor de data: https://www.degezondestad.org/projecten/29/act-on-your-carbon-impact Lees meer
0

Open de update in eigen pagina

Jolanda Koffijberg

16-dec-2019 08:38
Project afgerond

Op 26 juni en 10 juli is de training 'Act On Your Carbon Impact' aan bewoners gegeven. Op 28 november is de training gegeven aan ambtenaren, waardoor zij hun kennis hebben vergroot, wat helpt in de gesprekken met initiatiefnemers en op basis waarvan zij zelf ook hun eigen impact kunnen reduceren.
0

Open de update in eigen pagina
1 reactie

Leila Rejali

This is a wonderful idea! Could you please let me know more about it?
do 31 januari 2019 09:47
Wil je reageren? Meld je dan aan.