Project in gebiedsplan 2019

Vergroten aanbod stages vanuit ondernemers Indische Buurt.

Geplaatst op 24 oktober 2018, 16:43 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - Indische buurt

VOORLOPIG BESLUIT: Dit project wordt opgenomen in het concept Gebiedsplan 2019 - Indische buurt

ARGUMENTATIE:
In januari gaan gaan we met de indiener van het project in gesprek om samen vorm te geven aan dit project. Ook hier sturen we op samenwerking met andere partners in de buurt.

Sociaal Cement gaat in 2019 samen met Dynamo Ambulant Jongerenwerk en bewoners inzetten op meer stages voor MBO jongeren in de Indische buurt. Door actief in te zetten op de ondernemers in de Indische Buurt met daarin oa de winkelstraat managers en aansluiten bij de ontwikkelingen van de BIZ. 

Toelichting

Er zijn veel jongeren die een stage plek zoeken in de Indische Buurt. Dit zijn vaak jongeren die geen eigen netwerk hebben tot het verkrijgen van een stage. Dit is voor een deel ook de groep die op straat hangt en de beeldvorming van overlast tegen zich heeft. Het gaat om verschillende beroepsstages (vnl. handel, administratie ,zorg, sport) en snuffelstages.

Dynamo Ambulant werk en Sociaal Cement willen zich gezamenlijk inzetten dat er meer jongeren uit de Indische Buurt stage kunnen lopen in hun eigen wijk. Wij denken dat er veel winst valt te halen voor jongeren als ondernemers meer betrokken worden en ondersteund worden om hen te helpen een stage plek aan te bieden.

Dynamo Ambulant werk heeft aangegeven de begeleiding van de jongeren voor zijn rekening te kunnen nemen, maar geen tijd te hebben om actief ondernemers te motiveren een stage plek aan te bieden.

Sociaal Cement heeft in haar netwerk verschillende ondernemers, ondernemersverenigingen en andere contacten in de Indische Buurt die actief betrokken kunnen worden om stage plekken te realiseren voor jongeren van het MBO. Door in te zetten op de ondersteuning van ondernemers en het wegnemen van belemmeringen om stagiaires aan te nemen, kan Sociaal Cement een concrete bijdrage leveren om meer jongeren op een stage plaats te krijgen. Dynamo zal de jongeren extra ondersteuning geven, Sociaal Cement kan de ondernemers ondersteunen. Dynamo en Sociaal Cement vormen samen de brug tussen de ondernemer en de jongeren.

Sociaal Cement zal bijeenkomsten plannen met de verschillende ondernemersverenigingen waarin uitgelegd wordt wat het belang is van stages in de Indische buurt. Daarnaast zullen wij onze inzet richten op de ondernemers die aangegeven hebben een stage te willen aanbieden. In kaart te brengen welke randvoorwaarden en factoren belangrijk zijn en met dynamo jongerenwerk af te stemmen hoe de begeleiding ingericht moet worden.

Gewenst resultaat Een pilot waarin de inzet is om 15 tot 20 stageplaatsen te realiseren in de Indische Buurt voor jongeren tussen de 15 en de 23 in de wijk. Deze pilot kan bij succes worden opgeschaald en uitgebreid in Amsterdam Oost.
Meer betrokkenheid vanuit ondernemers en de ondernemersverenigingen die bewuster zijn van hun rol ten opzichte van de jongeren in de wijk. Een meer duurzame verbinding met deze ondernemers en jongeren uit de wijk.
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Meer jongeren vinden werk of een stageplaats die past bij hun talenten en capaciteiten (?)
Financiƫle dekking:
  • Gebiedsbudget: 12.500,00
Deel dit:
2 project-updates

Coen van Heteren

27-jun-2019 13:12
Project volgens planning

deze opdracht is samen met het stadsdeel aangepast. doel is om ondernemers meer te verbinden aan de verschillende wijken van Amsterdam. dit doen we vanuit stage en werkervaring plekken, maar ook door naar de belangen en behoeftes van de ondernemers te kijken. eerste concrete stap is om op 8 juli e Lees meer
0

Open de update in eigen pagina

Coen van Heteren

28-jan-2020 14:57
Anders

project aal worden afgerond de komende maanden door sociaal cement. afgelopen jaar hebben we een bijeenkomst georgansieerd met ruim 50 betrokkenen jeugd en werk. deze uitkomsten worden de komende 3 maanden na besproken met verschillende ondernemers in de indische buurt waarna de uitkomsten teruggeko Lees meer
0

Open de update in eigen pagina
3 reacties

Gerda Spruit

Ja: Hier praten we in de budget monitoring al jaren over ! initiatief van .Hedy Jane !
Onze motivatie staat hierboven beschreven.
do 25 oktober 2018 12:04

Coen van Heteren

Dag Gerda,

dank voor je positieve bericht. dit plan ligt bij mij ook al een aantal jaar op de plank en nu heb ik tijd en ruimte het echt op te pakken. Ik heb van Mohammed van dynamo ook vernomen dat er een aantal buurtbewoners zijn die zich ervoor willen inzetten. hoe komen wij met elkaar in Lees meer
do 25 oktober 2018 12:25

Anass Driouach

Ja
di 6 november 2018 21:45

Felice Gaughan

Ja: Goede manier om jongeren meer kansen te geven.
ma 26 november 2018 16:21
Wil je reageren? Meld je dan aan.