Project in gebiedsplan 2019   

Faciliteren pilots duurzaamheid

A
geplaatst op 23 oktober 18, 17:09 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - Indische buurt

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2019 - Indische buurt

Wat kunnen bewoners doen om een bijdrage te leveren aan een duurzame Indische buurt? Kleine aanpassingen in gedrag kunnen vaak al een groot verschil maken, maar wát je allemaal zou kunnen doen is bij veel bewoners onvoldoende bekend. Daarom willen wij pilots stimuleren en faciliteren die hen helpen zich bewust te worden van de mogelijkheden om bij te dragen aan een duurzame samenleving. In 2019 gaan wij verder met het vormen van een werkgroep, bestaande uit gemeentemedewerkers en bewoners, die zich richt op duurzaamheid en vergroening. De werkgroep krijgt tot taak om pilots op te zetten en uit te voeren.

Gewenst resultaat - Bewoners van de Indische Buurt weten hoe zij zelf kunnen bijdragen aan een duurzame leefomgeving.
- Initiatiefnemers weten elkaar te vinden.
- Een werkgroep die pilots uitvoert op het gebied van duurzaamheid.
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Meer bewoners en ondernemers van de Indische Buurt nemen maatregelen voor een duurzamer leven (?)
Financiële dekking:
  • Gebiedsbudget: 6.000,00

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

2 project-updates

Daniëlle van Kesteren

Project achter op planning

Op 9 februari zijn twee nieuwe wormenhotels geopend. Er zijn nu 3 wormenhotels in de buurt, er was er al een in de Batjanstraat, en daar zijn nu hotels op het Makassarplein en op het 'Atjehplein'  (kruising Sumatrastraat/Eerste Atjehstraat) bijgekomen.
Op 26 juni en 10 juli zijn via De Gezonde Stad trai...

Lees meer
18-sep-2019 10:48

Daniëlle van Kesteren

Project afgerond

Samen met de kwartiermaker Duurzaamheid zijn mogelijkheden voor projecten in kaart gebracht, die we samen met partners in de buurt (corporaties, bewonersorganisaties en bewoners) willen gaan uitvoeren. Begin 2020 bepalen we definitief welke projecten we in 2020 gaan uitvoeren met elkaar.
13-jan-2020 16:09
2 reacties

Susan Meijerink

Ja
7-nov-2018 22:26

Rens van der Linden

Ja
17-nov-2018 23:42
Wil je ook reageren? Meld je dan aan