Project in gebiedsplan 2019   

(Zwerf)afval aanpakken en de overlast van plaagdieren terugdringen

A
geplaatst op 23 oktober 18, 16:52 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - Indische buurt

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2019 - Indische buurt

In 2018 zijn verschillende acties ondernomen om de overlast van plaagdieren te bestrijden. Er is een stedelijke campagne uitgevoerd tegen het voeren van dieren en in de Indische Buurt is een film gemaakt en vertoond met de titel Stop de Rat in de Indische Buurt. Ook konden bewoners buurtplannen indienen ter beperking van de rattenoverlast.
In 2019 zetten we de campagne voort. We zullen zelf acties organiseren, onder meer gericht op gedragsverandering (geen afval naast containers, geen etensresten op straat), maar faciliteren ook initiatieven van ondernemers en bewoners.

Gewenst resultaat Minder ratten doordat de straten schoner zijn.
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling De Indische Buurt is schoner en bewoners ervaren minder overlast van plaagdieren (?)
Financiële dekking:
  • Gebiedsbudget: 7.500,00

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

2 project-updates

Daniëlle van Kesteren

Project volgens planning

Er zijn aan het begin van het jaar een aantal vertoningen van de film Stop de Rat bij buurtorganisaties georganiseerd. Momenteel is de besluitvorming voor een voerverbod in oost in voorbereiding. Als dat voerverbod definitief is, volgen acties rondom zogenaamde hotspots: plekken waar veel ratten op Lees meer
18-sep-2019 10:44

Daniëlle van Kesteren

Project afgerond

Het voerverbod is inmiddels vastgesteld. Dit betekent niet dat de gemeente boetes gaat uitdelen aan mensen die 1 of 2 boterhamkorstjes voeren aan de eendjes. Wel geeft het ons de gelegenheid om bij de zogenaamde hotspots, plekken waar veelvuldig (te) veel etensresten worden gedumpt, acties te voeren Lees meer
13-jan-2020 16:06
2 reacties

Gerda Spruit

Ja mits...: Ja wat nou ! Eten in de containers gooien is verboden toch ? We hebben gesproken over de speciale containers daarvoor, zoals die in Noord waren uitgeprobeerd.
25-okt-2018 12:21

Tanja van Nes

Ja
14-nov-2018 17:55
Wil je ook reageren? Meld je dan aan