Project in gebiedsplan 2019

(Zwerf)afval aanpakken en de overlast van plaagdieren terugdringen

Geplaatst op 23 oktober 2018, 16:52 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - Indische buurt

VOORLOPIG BESLUIT: Dit project wordt opgenomen in het concept Gebiedsplan 2019 - Indische buurt

In 2018 zijn verschillende acties ondernomen om de overlast van plaagdieren te bestrijden. Er is een stedelijke campagne uitgevoerd tegen het voeren van dieren en in de Indische Buurt is een film gemaakt en vertoond met de titel Stop de Rat in de Indische Buurt. Ook konden bewoners buurtplannen indienen ter beperking van de rattenoverlast.
In 2019 zetten we de campagne voort. We zullen zelf acties organiseren, onder meer gericht op gedragsverandering (geen afval naast containers, geen etensresten op straat), maar faciliteren ook initiatieven van ondernemers en bewoners.

Gewenst resultaat Minder ratten doordat de straten schoner zijn.
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling De Indische Buurt is schoner en bewoners ervaren minder overlast van plaagdieren (?)
Financiële dekking:
  • Gebiedsbudget: 7.500,00
Deel dit:
2 project-updates

Daniëlle van Kesteren

18-sep-2019 10:44
Project volgens planning

Er zijn aan het begin van het jaar een aantal vertoningen van de film Stop de Rat bij buurtorganisaties georganiseerd. Momenteel is de besluitvorming voor een voerverbod in oost in voorbereiding. Als dat voerverbod definitief is, volgen acties rondom zogenaamde hotspots: plekken waar veel ratten op Lees meer
0

Open de update in eigen pagina

Daniëlle van Kesteren

13-jan-2020 16:06
Project afgerond

Het voerverbod is inmiddels vastgesteld. Dit betekent niet dat de gemeente boetes gaat uitdelen aan mensen die 1 of 2 boterhamkorstjes voeren aan de eendjes. Wel geeft het ons de gelegenheid om bij de zogenaamde hotspots, plekken waar veelvuldig (te) veel etensresten worden gedumpt, acties te voeren Lees meer
0

Open de update in eigen pagina
2 reacties

Gerda Spruit

Ja mits...: Ja wat nou ! Eten in de containers gooien is verboden toch ? We hebben gesproken over de speciale containers daarvoor, zoals die in Noord waren uitgeprobeerd.
do 25 oktober 2018 12:21

Tanja van Nes

Ja
wo 14 november 2018 17:55
Wil je reageren? Meld je dan aan.