Project in gebiedsplan 2019

Passend wonen voor ouderen

Geplaatst op 22 oktober 2018, 09:00 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - Indische buurt

VOORLOPIG BESLUIT: Dit project wordt opgenomen in het concept Gebiedsplan 2019 - Indische buurt

Ouderen hebben een kwetsbare positie op de Amsterdamse woningmarkt. Het aantal 65+'ers neemt toe, waardoor ze steeds vaker met elkaar moeten concurreren op de krappe woningmarkt. Doordat het klassieke verzorgingshuis is verdwenen, blijven ouderen langer thuis wonen. Zij zijn aangewezen op woningen die veelal ongeschikt zijn om oud in te worden. Wij willen bewustwording creëren, zodat ouderen zich realiseren dat zij tijdig een keuze moeten maken over de laatste fase van hun wooncarrière.

In 2018 is er een start gemaakt met een pilot 'Passend wonen' voor ouderen in de Makassarpleinbuurt. Uitgangspunten daarbij zijn onder andere: maatwerk, proactieve begeleiding van ouderen, samenwerking met lokale partijen en bestaande netwerken, een realistische aanpak zodat bij succes een vervolg mogelijk is.

 

Toelichting

In 2016 heeft de stuurgroep afgesproken dat er in de Makassarpleinbuurt extra wordt inzet wordt gepleegd om ervoor te zorgen dat ouderen langer zelfstandig kunnen wonen. Alle vier de samenwerkingspartijen (stadsdeel Oost, Ymere, Eigen Haard en de Alliantie) hebben in dit gedeelte van de Indische Buurt nog een nieuwbouw/renovatie opgave of opgaven in de openbare ruimte, waarbij zij een bijdrage kunnen leveren aan het langer zelfstandig wonen onder ouderen.

In 2019 gaan wij samen met woningcorporaties, !Woon en andere partners verder werken om bewustwording rondom passend wonen te bevorderen. De Alliantie levert in dit jaar nieuwbouwwoningen op, waarvan een aantal geschikt is voor ouderen (complex AQ10). Als onderdeel van de pilot gaan we de exacte doelgroep voor deze woningen vaststellen.

Gewenst resultaat - Ouderen realiseren zich voldoende dat zij (op tijd) een keuze moeten maken over de laatste fase van hun wooncarrière.
- Ouderen maken beter en meer gebruik van de mogelijkheden om prettig zelfstandig te blijven wonen in de stad.
- Een nog nader te bepalen aantal ouderen verhuist naar passende woningen in de Indische Buurt.
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Alle ouderen nemen deel aan het maatschappelijk leven (?)
Financiële dekking:
  • Stadsdeel: 7.500,00 - Coalitiebudget Indische Buurt
Deel dit:
4 project-updates toon alle updates

Manon Schoneveld

19-sep-2019 08:28
Project volgens planning

Het programmaplan Ouderenhuisvesting 2019-2022 heef als doel dat ouderen prettig en langer zelfstandig kunnen wonen in de stad in een geschikte woning met daarbij een goed aansluitend aanbod van zorg en welzijnsactiviteiten. Uit het programmaplan worden een aantal knelpunten omschreven, waaronder he Lees meer
0

Open de update in eigen pagina

Manon Schoneveld

17-jan-2020 09:52
Project volgens planning

De communicatie rondom ouderenhuisvesting is verbeterd. Er is een woonwijzer (in ontwikkeling) specifiek voor de Indische Buurt. In deze woonwijzer worden alle belangrijke contactgegevens van zowel woningcorporaties als zorginstellingen benoemd. Verder staat er een informatiemarkt op de planning in Lees meer
0

Open de update in eigen pagina
1 reactie

Dagmar van Oosterhout

Ja: Maar ik vind deze meer thuis horen onder: Kwetsbare groepen laten profiteren van de voorspoed
vr 23 november 2018 16:34
Wil je reageren? Meld je dan aan.