Project in gebiedsplan 2019

Wijkbeheerder Ymere

Geplaatst op 19 oktober 2018, 14:21 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - Indische buurt

VOORLOPIG BESLUIT: Dit project wordt opgenomen in het concept Gebiedsplan 2019 - Indische buurt

De wijkbeheerder is het eerste aanspreekpunt voor huurders van Ymere. Ymere zet wijkbeheerders in voor het beheer in en om de complexen. Zo leveren zij een bijdrage aan het schoon, heel en veilig houden van de complexen. Bovendien betrekken zij de bewoners hierbij om de leefbaarheid in de complexen te vergroten.

Gewenst resultaat Een schone en veilige wijk waar het prettig wonen is.
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Meer subjectieve en objectieve veiligheid (?)
Deel dit:
2 project-updates

ellen menning

1-jul-2019 10:14
Project volgens planning

De wijkbeheerder heeft een belangrijke functie in de buurt. Hij is de oren en ogen van Ymere in de buurt. Hij fungeert als sleutelfiguur tussen de bewoners en Ymere. De wijkbeheerder maakt dagelijks een rondje door de complexen van Ymere. Hierbij wordt gelet op de leefbaarheid in en om het complex. Lees meer
0

Open de update in eigen pagina

Martine Koehein

14-feb-2020 11:32
Project volgens planning

Inzet van de wijkbeheerder loopt goed en volgens afspraak.
0

Open de update in eigen pagina