Project in gebiedsplan 2019   

Aandacht voor (psychisch) kwetsbare bewoners

A
geplaatst op 19 oktober 18, 11:24 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - Indische buurt

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2019 - Indische buurt

In 2018 zijn we begonnen met het aanbieden van de training Mental Health First Aid (MHFA). In deze training leren de deelnemers om te gaan met en eerste hulp te bieden aan mensen met (beginnende) psychische problemen. Ze krijgen informatie over de meest voorkomende psychische klachten en er is veel aandacht voor het aanleren van vaardigheden. Ook leren de cursisten hoe ze moeten handelen in een crisissituatie.

De cursus is als eerste aangeboden aan verschillende professionals in de wijk, te weten de coördinatoren van de wijkservicepunten en sociale wijkbeheerders van de woningcorporaties. Ook in 2019 gaan we professionals trainen en bovendien zetten we een light-versie van de cursus op voor buurtbewoners, vrijwilligers, winkeliers en andere partijen in de buurt.

Toelichting:

Van de inwoners van Oost rapporteert acht procent ernstige psychische klachten, dat zijn circa 8500 inwoners. Psychische problemen kunnen zorgen voor forse beperkingen in het functioneren en zijn een belangrijke oorzaak van langdurig ziekteverzuim. Psychische klachten komen in Oost even vaak voor als in de rest van Amsterdam. In Oost zijn er geen verschillen tussen mannen en vrouwen of tussen leeftijdsgroepen.

De stedelijke cijfers laten zien dat deze klachten vaker voorkomen bij inwoners met een ongunstige sociaaleconomische positie. Ook inwoners van niet-westerse herkomst en gescheiden of verweduwde Amsterdammers hebben vaker ernstige klachten. De behoefte aan hulp vanwege psychische klachten is groot: van alle Amsterdammers met ernstige psychische klachten wil bijna de helft hulp bij het verminderen van klachten, zoals stress, spanningen, angst of depressie.
Bron: Gezondheid in Beeld, Gezondheidsmonitor GGD 2016
 
We hebben de cursus als eerste aangeboden aan een aantal professionals in de wijk, te weten de coördinatoren van de wijkservicepunten en sociale wijkbeheerders van de woningcorporaties. Vanuit het stadsdeel willen we deze ontwikkeling voortzetten in verschillende buurten. Daarbij willen we ook anderen, zoals buurtbewoners, vrijwilligers en winkeliers, uitnodigen om een lightversie van de cursus te volgen. Er lopen al verschillende initiatieven. Zo wordt meer ingezet op eigen kracht, en waar mogelijk wordt gebruikgemaakt van ervaringsdeskundigen.

Gewenst resultaat - Psychische klachten worden eerder gesignaleerd.
- Mensen met psychische klachten krijgen sneller de juiste hulp en ondersteuning.
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Kwetsbare bewoners wonen op een prettige manier samen met buurtgenoten (?)
Financiƫle dekking:
  • Gebiedsbudget: 5.000,00

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

3 project-updates toon alle updates

Manon Schoneveld

Project volgens planning

In het najaar zullen er een 4-tal workshops plaatsvinden voor formele en informele partijen in de Indische Buurt (1x), Watergraafsmeer (1x) en Oud-Oost (2x). De inhoud van de workshops worden vorm gegeven door Arkin, in samenwerking met netwerkpartners uit de buurt. De workshops zullen aansluiten Lees meer
19-sep-2019 08:39

Manon Schoneveld

Project volgens planning

Er komen steeds meer vragen uit het veld over de toenemende (GGZ-)problematiek in Oost. Men maakt zich zorgen, voelt zich onveilig, weet niet hoe gedrag/signalen ingeschat/herkend kunnen worden, is onzeker hoe hier mee om te gaan en waar naar toe te verwijzen. Daarom heeft stadsdeel Oost de handen i Lees meer
Documenten
17-jan-2020 09:59
1 reactie

Felice Gaughan

Ja
26-nov-2018 16:27
Wil je ook reageren? Meld je dan aan