Project in gebiedsplan 2019

Positief pedagogisch wijkklimaat: voortzetting methode De Vreedzame Wijk

Geplaatst op 18 oktober 2018, 16:51 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - Indische buurt

VOORLOPIG BESLUIT: Dit project wordt opgenomen in het concept Gebiedsplan 2019 - Indische buurt

Het is belangrijk dat kinderen kunnen opgroeien in een veilige en gezonde omgeving. Zo kunnen ze zich ontwikkelen tot betrokken, actieve en democratische burgers. Iedereen (thuis, op school, in de wijk) speelt hierin een rol. Om zo'n stimulerende omgeving te creëren is een integrale en eenduidige manier van communiceren, opvoeden en samenwerken van belang. Dat is te bereiken via de methode De Vreedzame Wijk, die kinderen onder meer vaardigheden leert om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Scholen en diverse partners in de wijk werken al enige tijd met deze methode. In 2019 willen we nog meer mensen bij De Vreedzame Wijk betrekken, bijvoorbeeld door trainingen aan te bieden, zodat de principes steeds verder verankerd raken in de buurt.

Gewenst resultaat - Kinderen groeien op in een gezonde en veilige omgeving.
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Er heerst een stimulerend pedagogisch klimaat in de Indische Buurt (?)
Financiële dekking:
  • Gebiedsbudget: 35.000,00 - voor aanjager, trainingen Vreedzaam, train-de-trainer, studiemiddag, Kinderraad Indische Buurt, trainingen in ouderkamers
Deel dit:
2 project-updates

Martine Koehein

18-sep-2019 23:23
Project volgens planning

Project loopt volgens planning. Vrijdag 20 september organiseert de Kinderwijk Raad Indische Buurt (KRIB) een buurtevenement op het Javaplantsoen. Met als doel een leuke middag voor iedereen uit de buurt.
0

Open de update in eigen pagina

Martine Koehein

14-feb-2020 10:52
Project volgens planning

Project loopt volgens planning.
0

Open de update in eigen pagina