Project in gebiedsplan 2019

Gezondheidsvaardigheden

Geplaatst op 18 oktober 2018, 11:54 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - Indische buurt

VOORLOPIG BESLUIT: Dit project wordt opgenomen in het concept Gebiedsplan 2019 - Indische buurt

Relatief veel bewoners in de Indische Buurt hebben lage gezondheidsvaardigheden. Dit betekent dat zij niet altijd herkennen wanneer zij of anderen ziek zijn en ook niet goed weten waar zij de juiste hulp kunnen vinden. Ze blijven vaak te lang met gezondheidsklachten rondlopen waardoor deze erger worden. In de cursus Gezondheidsvaardigheden wordt op een laagdrempelige manier ingegaan op veelvoorkomende gezondheidsklachten, hoe die te herkennen en wat te doen. De training wordt op maat gemaakt in samenwerking met o.a. GGD en Care4Oost.

Toelichting

Ook komen vaardigheden aan de orde zoals het vinden en begrijpen van gezondheidsinformatie en het communiceren met hulpverleners. Verder leren de deelnemers wat ze van een hulpverlener mogen verwachten en wat hij of zij van hen verwacht, en ontwikkelen ze kennis over de structuur van de Nederlandse gezondheidszorg. Bij elk onderwerp wordt een relatie gelegd met het formele en informele zorg- en welzijnsaanbod in de Indische Buurt. We gebruiken het concept 'Positieve Gezondheid' als kapstok. Dit betekent dat we gezondheid op een brede manier bekijken en werken aan persoonlijke gezondheidsdoelen. Om de juiste bewoners te bereiken, werken we samen met bewonersorganisaties

Gewenst resultaat - Bewoners hebben meer regie over hun eigen gezondheid.
- Bewoners weten wat zij zelf kunnen doen en wanneer professionele hulp nodig is.
- Bewoners kunnen effectiever gebruikmaken van het beschikbare zorg- en welzijnsaanbod.
Illustration
 
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Meer kwetsbare bewoners krijgen de zorg die zij nodig hebben (?)
Financiële dekking:
  • Gebiedsbudget: 5.000,00
Deel dit:
4 project-updates toon alle updates

Manon Schoneveld

19-sep-2019 08:45
Project volgens planning

Felice zal in het najaar gaan starten met een volgende training Gezondheidsvaardigheden in Vonk, tussen 13:30 en 15:00 uur. De training zal 5 keer plaatsvinden in de periode van september t/m december, waarbij verschillende thema`s aan bod komen: stress, positieve gezondheid, sociale kaart en Welzi Lees meer
0

Open de update in eigen pagina

Manon Schoneveld

17-jan-2020 10:02
Project afgerond

Het project Gezondheidsvaardigheden is positief afgerond. De trainingsmethode en handleiding die Care4Oost heeft ontwikkeld is in een verkorte versie uitgebracht. Mocht je interesse hebben om deze training in gezondheidsvaardigheden in een buurthuis of aan een groep bewoners te geven, dan kan dat! D Lees meer
0

Open de update in eigen pagina
1 reactie

Felice Gaughan

Ja: Bewoners doen veel nieuwe informatie op en leren van elkaar door ervaringen uit te wisselen. Zij weten beter de weg te vinden naar voorzieningen en welzijnsactiviteiten in de wijk. Uit de positieve reacties blijkt dat deze laagdrempelige manier van informeren en samen over gezondheid praten, goed we Lees meer
ma 26 november 2018 16:28
Wil je reageren? Meld je dan aan.