Project in gebiedsplan 2019   

Tegengaan woninginbraak

A
geplaatst op 17 oktober 18, 10:44 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - Indische buurt

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2019 - Indische buurt

Woninginbraken hebben vaak grote gevolgen voor het veiligheidsgevoel van slachtoffers en omwonenden. De inzet van het stadsdeel richt zich op preventieve maatregelen en we stimuleren bewoners en woningbouwcorporaties om fysieke aanpassingen aan de woning door te voeren.
We verspreiden een huis-aan-huisflyer met preventietips en promoten het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Ook organiseren we bijeenkomsten waar bewoners voorlichting krijgen over manieren om woninginbraak en insluiping te voorkomen. Hier leren zij bijvoorbeeld babbeltrucs te herkennen. Voor bewoners die met een woningoverval te maken hebben gekregen, organiseren we nazorg.

Gewenst resultaat - Bewoners weten welke maatregelen zij zelf kunnen nemen om woninginbraak te voorkomen en handelen daar ook naar.
- Minder woninginbraak en slachtofferschap.
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Meer subjectieve en objectieve veiligheid (?)

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

3 project-updates toon alle updates

Vanessa van Woensel

Project volgens planning

De afgelopen periode zijn er een aantal zinvolle acties geweest. Zo zijn bijvoorbeeld tijdens het Indische Buurtfestival in de Javastraat en op het Javaplein buurtvoorlichters actief geweest om bezoekers vanuit de tent buurtvoorlichting te adviseren over maatregelen om uw woning tegen diefstal en in Lees meer
27-sep-2019 13:52

Vanessa van Woensel


Muiderpoortstation voorlichting veilig wonen & fiets graveren afgelast Beste lezer, Op woensdag 18 maart 10.00 – 16.00 uur bij het Muiderpoortstation zou de politie samen met de gemeente en de brandweer voorlichting geven over veilig wonen. Als gevolg van de maatregelen tegen het corona-virus is d Lees meer
16-mrt-2020 11:19