Project in gebiedsplan 2019   

Veiligheidsschouwen

A
geplaatst op 17 oktober 18, 10:40 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - Indische buurt

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2019 - Indische buurt

Een schouw is een rondgang met bewoners door de buurt, waarbij we met hen onveilige en overlastsituaties inventariseren. Zo krijgen we een beter beeld van de problematiek en kunnen we met bewoners een mogelijke oplossing bespreken. Een schouw is locatie-, onderwerp- of doelgroepgericht en kan dan ook diverse vormen hebben. Zo zijn er schouwen met als onderwerp straatverlichting of preventie van woninginbraak, maar ook schouwen specifiek voor ouderen of vrouwen, om vast te stellen welke locaties door deze groepen als onveilig worden ervaren.

Gewenst resultaat Verbetering van de veiligheid, met name het veiligheidsgevoel (subjectieve veiligheid).
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Meer subjectieve en objectieve veiligheid (?)

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

2 project-updates

Menno Hordijk

Project volgens planning

Veiligheidsschouwen worden met regelmaat uitgevoerd als daar aanleiding toe is. Bijvoorbeeld bij een toename aan jeugdoverlast of wanneer een locatie als (te) donker wordt ervaren (lichtschouw). Ook wordt met de woningbouwcorporatie geschouwd in en nabij het wooncomplex om te bekijken welke maatrege Lees meer
4-jul-2019 14:19

Vanessa van Woensel

Project volgens planning

Een veiligheidsschouw kent vele vormen. Zo hebben we vanwege een toename van inbraken in kelderboxen een locatieschouw gedaan bij de Minahassastraat. Ook in de Riouwstraat waar de speeltuin opnieuw zal worden ingericht, maar ook veel overlast wordt ervaren door bewoners, is een schouw op locatie gew Lees meer
27-sep-2019 14:34