Project in gebiedsplan 2019

Stimuleren meldingsbereidheid

Geplaatst op 17 oktober 2018, 10:22 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - Indische buurt

VOORLOPIG BESLUIT: Dit project wordt opgenomen in het concept Gebiedsplan 2019 - Indische buurt

Bij een buurtonderzoek van de politie naar aanleiding van een schietincident (september 2018) kwamen er bij de bewoners verhalen los over overlast en ongeregeldheden. Blijkbaar speelt er veel waarvan bewoners geen melding maken. De vraag is hoe dat komt. Heeft het te maken met desinteresse, een hoge acceptatiegraad of een (te) hoge drempel om contact met politie te zoeken?
Bewoners en ondernemers kennen hun wijk goed en kunnen daardoor juist een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van overlast: maar liefst bijna negentig procent van de aanhoudingen in Amsterdam vindt plaats na een melding van een oplettende burger.
In samenwerking met politie wil stadsdeel Oost daarom onderzoeken hoe de meldingsbereidheid kan worden verbeterd. We faciliteren bijeenkomsten met bewoners over dit onderwerp en kijken hoe we communicatiemiddelen als social media en WhatsApp kunnen inzetten.

Gewenst resultaat - Alerte bewoners die verdacht gedrag of ernstige overlast melden.
- Veiligere buurt, zowel objectief als subjectief
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Meer subjectieve en objectieve veiligheid (?)
Deel dit:
2 project-updates

Menno Hordijk

4-jul-2019 13:46
Project volgens planning

Blijft een belangrijk aandachtspunt. Bijvoorbeeld rondom het Sumatraplantsoen wordt veel ingezet om ervaring uit te wisselen tussen bewoners en met professionals hoe de leefbaarheid op het plein en in de wijk wordt ervaren. Met als doel om gerichter te kunnen inzetten om overlast te verminderen. Ook Lees meer
0

Open de update in eigen pagina

Vanessa van Woensel

30-jan-2020 14:48
Project volgens planning

Melden gebeurt nog steeds mondjesmaat, hoewel er verbetering zichtbaar is blijft dit kwetsbaar en heeft het ook op langere termijn aandacht nodig. Vanuit veiligheid wil ik meer in contact komen met bewoners, juist ook de bewoners die we tijdens de 'reguliere' bijeenkomsten niet treffen. Enerzijds om Lees meer
0

Open de update in eigen pagina