Projectvoorstel voor gebiedsplan 2019

Een buurt die kansen biedt

Geplaatst op 11 oktober 2018, 13:26 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - Indische buurt

VOORLOPIG BESLUIT

Dit project wordt niet voorgedragen voor het concept Gebiedsplan 2019 - Indische buurt


ARGUMENTATIE:
In het gebiedsplan zijn verschillende initiatieven ingediend voor de koppeling tussen werkzoekende en werkplekken in de buurt. Voor deze verschillende initiatief aanvragen nemen wij één algemene activiteit met een budget op. Wij willen de verschillende initiatiefnemers stimuleren om samen te werken op het gebied van de bemiddeling naar werk en zullen hierin een keuze moeten maken. Daarnaast zijn wij van plan de initiatieven te koppelen aan het programma van de Initiatiefgroep 'Samen Vooruit' die deze koppeling ook op de agenda heeft staan.

LEES VERDER: Koppeling werk en werkzoekende

Veel organisaties werken met vrijwilligers maar dan zijn die vrijwilligers toch nog te vaak goedkope arbeidskrachten. Als mensen scholing doen, dan hebben ze ook een werkplek nodig waar ze ervaring kunnen opdoen. We willen bij alle instellingen en bedrijven in de wijk inventariseren wat ze kunnen betekenen als opleidingsplaats en als werkervaringsplaats, maar ook waar ze iets kunnen betekenen door het bieden van bijverdiensten.
Er zijn nu al zo'n 400 bedrijven en instellingen die zich hebben aangemeld als stageplaats. Maar de begeleiding moet en kan beter zodat de mensen die het hard nodig hebben hier hun voordeel halen

Gewenst resultaat De buurt wordt een landelijk voorbeeld van een gebied dat inzet om alle bewoners kansen te bieden. Met name de de niveaus MBO 1n en MBO 2 willen we elk jaar tenminste 50 volwassenen een werkervaringsplaats bieden.
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Minder armoede en werkloosheid in de Indische Buurt (?)
Financiële dekking:
  • Gebiedsbudget: 22.000,00
Deel dit:
2 reacties

Felice Gaughan

Ja
vr 19 oktober 2018 14:35

Jan Onland

Ja: Door samenwerking met 400 bedrijven is een veelbelovend netwerk ontstaan om dit project tot een succes te maken
vr 19 oktober 2018 15:28
Wil je reageren? Meld je dan aan.