Project in gebiedsplan 2019

Beweegactiviteiten voor jonge kinderen en hun ouders

Geplaatst op 11 oktober 2018, 10:50 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - Indische buurt

VOORLOPIG BESLUIT: Dit project wordt opgenomen in het concept Gebiedsplan 2019 - Indische buurt

Als onderdeel van de buurtaanpak 'Zo blijven wij gezond' hebben wij extra aandacht voor kinderen tot 6 jaar en hun ouders. De buurtsportcoach van het team Sportstimulering organiseert voor kinderen uit deze leeftijdsgroep:
- ouder-kindactiviteiten en beweeglessen in samenwerking met sportaanbieders en voorscholen.
- buurtsportactiviteiten voor jonge kinderen (en hun ouders).
- promotieacties tijdens vakanties gericht op jonge kinderen en ouders.

Door ouders in direct contact te brengen met sportaanbieders, raken zij beter bekend met het aanbod.

Gewenst resultaat - Ouders ervaren dat bewegen plezierig en nuttig is en leren hoe ze zelf bewegingsspelletjes kunnen toepassen.
- Het sportaanbod voor jonge kinderen is uitgebreider en zichtbaarder.
- Ouders zijn beter bekend met het sportaanbod in hun buurt.
- Voor de jonge jeugd zijn er meer sportactiviteiten en evenementen.
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Kinderen hebben een gezonde en actieve leefstijl (?)
Financiële dekking:
  • Gebiedsbudget: 1.800,00
Deel dit:
3 project-updates toon alle updates

William Schmidt

23-sep-2019 11:35
Project volgens planning

Vanaf eind januari heeft aanbieder Monkey Moves zich gevestigd in de Indische Buurt. Iedere dinsdag worden er twee (Multi)sportlessen aangeboden. Voor de jongste doelgroep (1,5- 3 jaar) is er een ouder- en kindles, daarna volgt een kleuterles. De activiteit is in september 2018 gestart als Buurtspor Lees meer
0

Open de update in eigen pagina

William Schmidt

24-jan-2020 07:53
Project afgerond

n oktober is voor de tweede keer de workshop Buurtsportleider georganiseerd in de Indische Buurt. Met in de ochtend een training voor de doelgroep en ouder/kind (6min), in de middag voor volwassenen/senioren. In de workshop leer je praktische lesgeefvaardigheden om jonge kinderen op eigen niveau te Lees meer
0

Open de update in eigen pagina
1 reactie

bericht verwijderd

Wil je reageren? Meld je dan aan.