Project in gebiedsplan 2019

Pleinactiviteiten voor jongeren

Geplaatst op 25 september 2018, 14:15 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - Indische buurt

VOORLOPIG BESLUIT: Dit project wordt opgenomen in het concept Gebiedsplan 2019 - Indische buurt

Pleinen lenen zich uitstekend voor buurtgerichte sport- en spelactiviteiten. Daarom wil de afdeling Sportstimulering voor het Makassarplein en het Ambonplein een sport- en spelcoördinator aanstellen, die een programma gaat opzetten dat goed is afgestemd op andere activiteiten op het plein. Het moet iemand zijn die de buurt goed kent, bewoners weet te enthousiasmeren en contact legt met welzijnsprofessionals en partners in de wijk. De activiteiten zullen erop gericht zijn om deelnemers te laten doorstromen naar reguliere sportaanbieders. Om dat proces te bevorderen, werken we samen met de reguliere aanbieders en met de buurtsportverenigingen die vanuit ons eigen programma zijn ontstaan.

Met het sport- en spelprogramma willen we jongeren en kinderen stimuleren om in beweging te komen. Gemotiveerde jongeren bieden we bovendien opleidingen, waarin ze de vaardigheden leren om sportactiviteiten te organiseren voor de buurt. Op die manier krijgen ze meer binding met hun wijk.

Doelgroep
Kinderen, 0-11 jaar, Jongeren, 11-22 jaar
Gewenst resultaat - Beter gebruik van de pleinen.
- Ruimer aanbod van sportactiviteiten.
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Kinderen hebben een gezonde en actieve leefstijl (?)
Financiële dekking:
  • Gebiedsbudget: 12.000,00
Deel dit:
2 project-updates

William Schmidt

12-sep-2019 15:36
Project volgens planning

Pleinactiviteiten verlopen goed en worden massaal bezocht door de jongeren uit de buurt. Op het Ambon plein verzorgt Anass van sportnation sport en spel activiteten Op het Makassar plein is stichting Bigs de aanjager in de buurt. Daarnaast zijn er de scholarshippers van de Kraijecfoundation die 2x i Lees meer
0

Open de update in eigen pagina

William Schmidt

24-jan-2020 07:43
Project afgerond

Vanuit sportstimulering hebben we volop ingezet op talent ontwikkeling op het plein. Straatvolleybal, straat tennis en straathockey dat zijn allemaal sportactiviteiten die op het Makassarplein zijn gedaan. Doel was kennismaken, wekelijks trainen en dan vervolgens met een team naar een groot evene Lees meer
0

Open de update in eigen pagina
2 reacties

Oscar van Offeren

Ja
wo 24 oktober 2018 15:23

Samira Zyne

Ja: deze pleintjes zouden meer gebruikt mogen worden, en met name voor deze doeleinden.
do 1 november 2018 11:44
Wil je reageren? Meld je dan aan.