Project in gebiedsplan 2019

AutoMaatje

Geplaatst op 14 september 2018, 09:10 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - Indische buurt

VOORLOPIG BESLUIT: Dit project wordt opgenomen in het concept Gebiedsplan 2019 - Indische buurt

In Amsterdam Oost zitten veel mensen gedwongen thuis vanwege sociale of mobiliteitsproblemen. Dat kan leiden tot vereenzaming en het belemmert hen ook in het dagelijks leven. Voor hen heeft de ANWB het project AutoMaatje opgezet. Dit project houdt in dat vrijwilligers met een auto worden gekoppeld aan minder mobiele buurtgenoten. Zij kunnen afspreken om bijvoorbeeld samen naar de kapper te gaan of een dagje te gaan winkelen, maar ook voor vervoer naar het ziekenhuis kan de vrijwilliger worden ingeschakeld.

AutoMaatje is niet alleen een mobiliteitsoplossing, maar voornamelijk een maatjesproject: het project biedt kwetsbare mensen de mogelijkheid weer mee te doen in de maatschappij. De meerwaarde ligt in het persoonlijke contact tussen buurtgenoten.

Gewenst resultaat - Minder eenzaamheid
- Meer samenredzaamheid
- Een sterkere onderlinge band tussen buurtgenoten
- Meer bewegingsvrijheid voor ouderen
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Alle ouderen nemen deel aan het maatschappelijk leven (?)
Financiële dekking:
  • Gebiedsbudget: 7.500,00
Deel dit:
3 project-updates toon alle updates

Martine Koehein

18-sep-2019 21:36
Project achter op planning

Het project Automaatje loopt maar het aantal ritjes dat via Automaatje worden gemaakt loopt nog achter op de verwachting. De opstart van dit project duurt langer dan van te voren was ingeschat. Mensen die gebruik maken van Automaatje zijn wel erg tevreden.
0

Open de update in eigen pagina

Bryan Scheerhoorn

20-jan-2020 16:30
Project afgerond

Automaatje werd in 2019 uitgevoerd door Burennetwerk in samenwerking met de ANWB. In 2020 is Automaatje geïmplementeerd in de werkwijze van Burennetwerk. Dit betekent dat de aanvragen voor een uitstapje met een Automaatje direct bij Burennetwerk aangevraagd kan worden.
0

Open de update in eigen pagina
2 reacties

Remco Ultee

Ja
do 25 oktober 2018 11:44

Felice Gaughan

Ja mits...: Meer mobiliteit is voor ouderen heel belangrijk. Goed project mits er aan alle veiligheidseisen wordt voldaan.
ma 26 november 2018 16:47
Wil je reageren? Meld je dan aan.