Project in gebiedsplan 2018

Digitaliseren van Jongeren

A
Geplaatst op 21 november 17, 09:40 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2018 - Indische buurt

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2018 - Indische buurt

Het idee leeft dat jongeren heel digitaal zijn en hier geen ondersteuning bij nodig hebben. Toch is de ervaring in het veld anders. Jongeren weten vaak goed om te gaan met zaken als Whats-app of Facebook. Maar een digitale presentatie maken of andere digitale vaardigheden die nodig zijn bij studie of werk ontbreken vaak. Vandaar dat we in 2018 een pilot willen starten om een groep jongeren digitale vaardigheden bij te brengen.

Toelichting

Tijdens de expertmeeting Armoede kwam dit probleem naar boven en werd door de aanwezige professionals als een knelpunt benoemd, maar ook als kans om aan te pakken.

Gewenst resultaat Jongeren zijn beter voorbereid op hun toekomst, door de digitale vaardigheden kunnen zij beter meekomen op school en stromen zij ook makkelijker naar een baan.
Illustration
 
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Zorgen dat jongeren uit de Indische Buurt hun school afmaken of een baan vinden (?)
Financiële dekking:
  • Gebiedsbudget: 15.000,00 - En er wordt ook gezocht naar co-financiering.

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

1 project-update

Simone Lamme

6-sep-2018 14:33
Project volgens planning

Via Cybersoek, het jongerenloket en jongerenwerk worden deelnemers geworven. Er zijn aparte trajecten voor jongeren die nauwelijks digitaal vaardig zijn, en voor 'nerds-in-de-dop'. Beide krijgen activiteiten aangeboden om hun digitale vaardigheden (verder) te verbeteren. De activiteiten starten in h Lees meer
0

Open de update in eigen pagina