Project in gebiedsplan 2018   

Digitaliseren van Jongeren

A
geplaatst op 21 november 17, 09:40 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2018 - Indische buurt

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2018 - Indische buurt

Het idee leeft dat jongeren heel digitaal zijn en hier geen ondersteuning bij nodig hebben. Toch is de ervaring in het veld anders. Jongeren weten vaak goed om te gaan met zaken als Whats-app of Facebook. Maar een digitale presentatie maken of andere digitale vaardigheden die nodig zijn bij studie of werk ontbreken vaak. Vandaar dat we in 2018 een pilot willen starten om een groep jongeren digitale vaardigheden bij te brengen.

Toelichting:

Tijdens de expertmeeting Armoede kwam dit probleem naar boven en werd door de aanwezige professionals als een knelpunt benoemd, maar ook als kans om aan te pakken.

Gewenst resultaat Jongeren zijn beter voorbereid op hun toekomst, door de digitale vaardigheden kunnen zij beter meekomen op school en stromen zij ook makkelijker naar een baan.
Foto
Bijdrage aan de prioriteiten: Sorry, there was an error on this page.