Project in gebiedsplan 2018   

Aanpak hotspots afval voortzetten

A
geplaatst op 14 november 17, 15:38 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2018 - Indische buurt

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2018 - Indische buurt

In 2017 is als onderdeel van het Uitvoeringsplan Afval extra aandacht besteed aan de aanpak van 11 hotspots afval (structureel vervuilde afvallocaties) in de Indische Buurt. Van de 11 hotspots zijn er nog 4 over. In 2018 wordt de aanpak voortgezet.

Gewenst resultaat Afname van vervuiling rondom ondergrondse afvalcontainers, 0 hotspots afval in de Indische Buurt
Foto
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Afname van (zwerf)afval en zo ook terugdringen van de overlast van plaagdieren (?)

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

2 project-updates

Daniëlle van Kesteren

Project volgens planning

Er zijn nog 3 hotspots in de Indische Buurt: Insulindeweg/Toministraat Halmaheirastraat 9 Riouwstraat 120 Ze worden maandelijks gemonitord en extra schoongemaakt indien er bijplaatsingen staan. Handhaving gaat elke dag 2x langs om te controleren.
4-sep-2018 15:47

Daniëlle van Kesteren

Project afgerond

Eind 2018 is de situatie rond deze hotspots helaas onveranderd. Er moet nog geanalyseerd worden wat daar de reden voor is.
26-feb-2019 15:51