Project in gebiedsplan 2018   

Wormenhotels

A
geplaatst op 10 november 17, 15:55 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2018 - Indische buurt

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2018 - Indische buurt

LEES VERDER: Faciliteren pilots duurzaamheid

In 2017 is het eerste wormenhotel gerealiseerd in de Indische Buurt, mogelijk gemaakt vanuit een stedelijke pilot. Vanuit het stedelijke programma is ook voor 2018 budget aangevraagd. Op voorwaarde dat er een initiatief van (een) bewoner(s) is, kunnen nieuwe wormenhotels in de Indische Buurt worden gerealiseerd als dit budget wordt toegekend. Om er in ieder geval 1 te kunnen realiseren wordt binnen het gebiedsplan budget opgenomen voor 1 wormenhotel.

Gewenst resultaat Verminderen GFT en daarmee restafval.
Betrekken en het bewust maken van bewoners bij de duurzaamheid in de buurt.
Foto
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Bewoners en ondernemers bewust maken van het nut van duurzaamheid en initiatieven op gebied van duurzaamheid faciliteren (?)
Financiële dekking:
  • Gebiedsbudget: 4.000,00 - Mogelijk aanvullend stedelijk budget voor realisatie van extra wormenhotels in 2018

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

2 project-updates

Daniëlle van Kesteren

Project volgens planning

De aanvragen voor wormenhotels in de Indische buurt zijn ingediend bij de stedelijk projectleider. Twee aanvragen worden momenteel getoetst op haalbaarheid, in overleg met de aanvragers zelf. Daarvan wordt er in ieder geval één gekozen. Deze wordt in het najaar geplaatst.
20-aug-2018 12:15

Daniëlle van Kesteren

Project afgerond

Vanuit het stedelijk project is een aanvraag voor een wormenhotel goedgekeurd, en met het budget uit het gebiedsplan kon een tweede wormenhotel gerealiseerd worden!
Op 9 februari 2019 zijn er daarom twee nieuwe wormenhotels geplaatst in de Indische Buurt. Eén op het pleintje tussen de Atjehstraten e...

Lees meer
26-feb-2019 15:30